Organisationskommunikation – et corporate perspektiv

Det er næsten umuligt at tale om kommunikation uden også at tale om organisationer. For der er forskel på kommunikationsstrukturen i en stor koncern, i en mellemstor virksomhed og hos en håndværksmester. Men uanset, hvilken organisation, der er tale om, er kommunikation med til at skabe dens virkelighed og dens muligheder for agere.

På dette fag, som er retningsfag på diplomuddannelsen i kommunikation, lærer du teorier og metoder inden for ledelseskommunikation og kommunikation i det hele taget, og du lærer om sammenhængen mellem organisationen kultur, identitet og kommunikation.

Der er ingen hold i øjeblikket.

Giv mig besked, når jeg kan tilmelde mig næste hold

Fornavn

Efternavn

Email

Tlf:

Du lærer om:

  • Organisationsanalyse
  • Organisationskommunikation
  • Ledelseskommunikation
  • Kommunikationsplanlægning.

Værdi for virksomheden:

  • Du styrker virksomhedens kommunikation og brand.
  • Du lærer at afdække kommunikationsproblemer og komme med forslag til løsning af dem.
  • Du lærer at indsamle, præsentere og fortolke data på kommunikation.
  • Du kan planlægge virksomhedens strategiske kommunikation.

Niveau

Faget er en del af diplomuddannelsen i Kommunikation. En diplomuddannelse svarer til en bachelor, som er en mellemlang videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din diplomuddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på diplomniveau med op til 10.000 kr. om året. 

Læs om økonomi på din efteruddannelse

Optagelseskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring. Alternativt - andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene.

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

­

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Ansøgningsfrist

Én uge før opstart.

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, fakturerer vi DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, fakturerer vi det fulde beløb.

Kontakt

Lykke Schultz
- På IBA fik jeg et stærkt netværk. Mine medstuderende var meget dygtige inden for deres områder.
Lykke Schultz
Projektleder, ISOfilm