Finansiel kommunikation - et narrativt perspektiv

Finansiel kommunikation er meget mere end tallene i regnskabet. Det er også den fortælling, der kan opbygges omkring tallene, og som kan danne grundlag for en strategisk, kommunikativ indsats.

På dette fag, der er et retningsfag på diplomuddannelsen i kommunikation, lærer du, hvordan du med udgangspunkt i tallene kan styrke det ledelses- og forretningsmæssige mål ved at anlægge et narrativt fokus på tallene. Regnskaber kan nemlig bidrage til at skabe mening i organisationen og til at legitimere dens handlinger samt skabe et fælles etisk værdigrundlag. Regnskaber kan også bruges til at synliggøre virksomheden og kontrollere dens dagsorden.

Der er ingen hold i øjeblikket.

Giv mig besked, når jeg kan tilmelde mig næste hold

Fornavn

Efternavn

Email

Tlf:

Du lærer om:

  • Stakeholderkommunikation
  • Finansiel Public Relations
  • Finansiel krisekommunikation
  • Narrative teorier og modeller.

Værdi for virksomheden:

  • Du kender til krav til kommunikationen i forbindelse med en børsintroduktion.
  • Du lærer om Investor Relations som strategisk kommunikation.
  • Du kender de forskellige måder, man kan kommunikere finansielle resultater igennem, for eksempel fondsbørsmeddelelser, årsrapporter og generalforsamlinger.

Niveau

Faget er en del af diplomuddannelsen i Kommunikation. En diplomuddannelse svarer til en bachelor, som er en mellemlang videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din diplomuddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på diplomniveau med op til 10.000 kr. om året. 

Læs om økonomi på din efteruddannelse

Optagelseskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring. Alternativt - andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene.

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

­

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Ansøgningsfrist

Én uge før opstart.

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, fakturerer vi DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, fakturerer vi det fulde beløb.

Kontakt

Lykke Schultz
- Underviserne er meget dygtige, og har gode kompetencer inden for branchen. Det er tydeligt, at de er praktikere og ikke teoretikere. For mig er det alfa og omega.
Lykke Schultz
Projektleder, ISOfilm