Marianne læser Diplom i Ledelse, hør hvad hun synes om uddannelsen:

Målgruppe

En diplomuddannelse i ledelse er særligt relevant for dig, hvis du er leder og gerne vil have større teoretisk og praktisk tyngde i dit lederskab. Diplomuddannelse i Ledelse er både for kommende og nuværende ledere i private og offentlige virksomheder.

Har du spørgsmål, eller har du brug for mere viden om uddannelsen?

Så er du meget velkommen til at udfylde formularen herunder, så kontakter vi dig.

Varighed

Diplomuddannelse i Ledelse er en deltidsuddannelse og tager cirka 2-3 år.

En diplom i ledelse svarer til et års fuldtidsstudie og giver 60 ECTS point.

Uddannelsens opbygning

Diplom i Ledelse består af:

 • 3 obligatoriske fag svarende til 30 ECTS
 • 3 valgfri fag svarende til 15 ECTS
 • Afgangsprojekt svarende til 15 ECTS.

Når du har afsluttet og fået 60 ECTS, er du diplomuddannet. Det svarer til en mellemlang videregående uddannelse som f.eks. en bachelor eller en HD 2. del.

Læs hvorfor diplomuddannelsen er et godt alternativ til HD

Fag

Uddannelsen består af 6 obligatoriske og 3 valgfrie moduler. Rækkefølgen bestemmer du som studerende selv, men vi anbefaler, at du begynder med de obligatoriske fag. Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt.

Obligatoriske fag – i alt 30 ECTS:

 

Valgfrie fag – vælg 15 ECTS:

Du kan også vælge fag fra andre fagområder – se oversigten her>>

 

Afgangsprojekt – 15 ECTS

Afgangsprojektet afslutter uddannelsen og giver 15 ECTS point.

Som studerende skriver du et afgangsprojekt, som viser, at du har lært at kombinere teori med praksis og udvikle nye elementer for at løse en relevant problemstilling.

Din opgave skal tage udgangspunkt i en problemstilling i en relevant virksomhed og være skrevet på et akademisk niveau. Du skal vise, at du kan bruge centrale metoder inden for det valgte område.

Opgaven skal vise, at du kan håndtere komplekse og flerfaglige processer inden for ledelse. Og at du kan gøre det i samarbejde med andre faggrupper og eksterne samarbejdspartnere.

Du skal have afgangsprojektets problemstilling godkendt af din vejleder, før du går i gang med opgaven. Du kan skrive alene eller sammen med en eller max to medstuderende.

Priser og forløb

Faget er en del af diplomuddannelsen i Ledelse. Uddannelsen tager 3 år at gennemføre, hvis du tager fagene i rækkefølge.

Hvis du vælger at tage hele uddannelsen på 60 ECTS er prisen DKK 87.000. Her er der ydet en rabat på DKK 5.000. Du betaler DKK 35.000 før opstart, DKK 17.300 før 3. modul, DKK 21.100 før de valgfrie fag og DKK 14.500 før afgangsprojektet.

Hvis du vælger kun at tage de obligatoriske fag på 30 ECTS er prisen DKK 48.500. Her er der ydet en rabat på DKK 3.400. Du betaler DKK 35.000 før opstart og DKK 13.500 før 3. modul.

For et modul på 10 ECTS er prisen DKK 17.300. For et modul på 5 ECTS er prisen DKK 9.200. For afgangsprojektet er prisen DKK 14.500.

Forplejning indgår i priserne men kan fravælges ved tilmelding. Prisen for forplejning er DKK 1.800 per 10 ECTS point. Litteratur betales særskilt.

Uddannelsesplan

Det kan være en fordel for dig at få udviklet en samlet uddannelsesplan, så du kan få alle datoer i kalenderen fra begyndelsen. Book et møde her >>

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på diplomniveau med op til 10.000 kr. om året. 

Læs om økonomi på din efteruddannelse

Optagelseskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring. Alternativt - andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene.

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

­

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Kontakt

 • Jane Boysen Damgaard
  Jane Boysen Damgaard
  Uddannelseskoordinator. Diplomuddannelser og Akademiuddannelser
 • Lone Hermann Andreassen
  Lone Hermann Andreassen
  Uddannelseschef