Tender Management

Vil du kunne agere med aktørerne i en tender inden for transport? Vil du forstå de indbyggede risici og være ledende i alle projektets faser?

Med faget Tender Management lærer du at vurdere og sikre de økonomiske forhold, der gør sig gældende i arbejdet med tenders.

Du får projektstyringsværktøjer og kommunikative redskaber, der gør, at du kan strukturere projektets faser og stille de rigtige spørgsmål.

Vær med til at danne et hold!

Skriv dig op her, så giver vi dig besked, så snart vi er mange nok.

Fornavn

Efternavn

Email

Tlf:

Du lærer om:

  • Aftaleret, indgåelse af aftaler og aftalers gyldighed
  • Centrale metoder og modeller inden for key account management
  • Projektlederrollen i forbindelse med tender
  • Strategisk rådgivning om tenders
  • De forskellige aktører der indgår i en tender inden for transport
  • At vurdere og finde frem til risici og i den forbindelse rådgive om minimering
  • Økonomi, ressourceforbrug og dokumentation ved opfølgning i forbindelse med tenders.

Værdi for virksomheden:

  • Du kan fungere som projektleder i forbindelse med tenders, og kan identificere, vurdere og analysere udbudsmateriale
  • Du kan udarbejde en risk-analyse og derved vurdere og minimere risici
  • Du lærer stille kritiske og op klarende spørgsmål i bud-fasen, og sikrer på den måde de bedste mulige resultater.

Målgruppe:

Faget er for dig, der ønsker at fungere som projektleder i forbindelse med tenders. Det er for dig, der vil lære om alle faser i tender-projekter og derved kan gennemføre disse med gode resultater.

Niveau

Faget er en del af den merkantile diplomuddannelse. En diplomuddannelse svarer til en bachelor, som er en mellemlang videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din diplomuddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på diplomniveau med op til 10.000 kr. om året. 

Læs om økonomi på din efteruddannelse

Optagelseskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring. Alternativt - andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene.

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

­

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, fakturerer vi DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, fakturerer vi det fulde beløb.

Kontakt