Diplomuddannelse i Transport og supply chain optimering

Strategisk forretningsudvikling

Vil du kunne identificere forretningsmæssige udviklingsmuligheder? Og vil du være primus motor, når forandringsprojekter skal gennemføres?

I diplomfaget "Strategisk forretningsudvikling" lærer du, hvordan forandringer bliver skabt, og hvordan du driver virksomheden fra strategi til handling.

Du lærer at kortlægge og forstå relevante virksomheds- og forretningsmodeller. Og du lærer at skabe et strategisk overblik ved at vælge relevante analyser.

Strategisk forretningsudvikling kan læses som et selvstændigt fag eller som en del af Diplomuddannelse i Transport og supply chain optimering.

DKK 11.600
Omfang: 10 ECTS
Undervisningsdage:
11/08 2025 kl. 09:00-16:00
12/08 2025 kl. 09:00-16:00
25/08 2025 kl. 09:00-16:00
26/08 2025 kl. 09:00-16:00
08/09 2025 kl. 09:00-16:00
09/09 2025 kl. 09:00-16:00
22/10 2025 kl. 09:00-16:00
23/10 2025 kl. 09:00-16:00
Eksamen: :
28. oktober 2025
Ansøgningsfrist: 28/07 2025
Tilmeld

Hvad er Strategisk forretningsudvikling?

Strategisk forretningsudvikling er for dig, der ønsker at lære mere om markedsanalyse og -position. Du får kendskab til forretningens udvikling på strategisk niveau, og du lærer at identificere forretningsmæssige udviklingsmuligheder. Du lærer at forstå forandringsteori, og hvordan der skabes forandringer. Vi arbejder ligeledes med hvordan man udarbejder en handlingsplan i relation til virksomhedens kompetencer. Vi går også i dybden med konkurrentanalyse, trends og kundeadfærd.

Strategisk forretningsudvikling er et diplom fag under Diplomuddannelse i Transport og supply chain optimering, som du kan læse mere om her.

Derfor skal du læse Strategisk forretningsudvikling 

På Stragisk forretningsudvikling arbejder vi med forskellige innovationsværktøjer som du kan implementere i din hverdag, så du kan drive og udvikle forretningskoncepter. Du bliver i stand til at stå i spidsen, når dit team skal skabe en konkret portefølje af strategiske initiativer og kan hjælpe til, når din arbejdsplads skal bevæge sig fra strategi til handling.

Målgruppe:

Faget Strategisk forretningsudvikling er for dig, der vil være med til at identificere din virksomheds forretningsmæssige udviklingsmuligheder. Det er for dig, der med en strategisk tilgang ønsker at drive din virksomhed mod innovation og forandring.

Bæredygtighed skal skabe værdi for virksomhederne

Niveau

Faget er en del af den merkantile diplomuddannelse. En diplomuddannelse svarer til en bachelor, som er en mellemlang videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din diplomuddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på diplomniveau med op til 10.000 kr. om året. 

Læs mere om dine muligheder for tilskud til efteruddannelse.

Optagelseskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring (relevant erhvervserfaring dokumenteres via CV). Alternativt - andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene.

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, fakturerer vi DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, fakturerer vi det fulde beløb.

Kontakt

Undervisere

Tag et webinar