Konkurrencedygtig logistik

Med en overordnet forståelse for værdikæden og en strategisk viden om logistikoptimering, kan du sætte gang i effektiviseringen hos din virksomhed og dine kunders.

I faget lærer du at anvende optimeringsteorier og analyseredskaber, der gør dig i stand til at aflæse resultaterne af kundens logistiske valg.

Du lærer at designe forsyningskæder på taktisk og strategisk niveau, og på den måde kan du optimere transportørens produktudvikling, kompetenceniveau og investeringsbehov.

Konkurrencedygtig logistik kan læses som et selvstændigt fag eller som en del af Diplomuddannelse i Transport og supply chain optimering.

DKK 11.600
Omfang: 10 ECTS
Undervisningsdage:
13/01 2025 kl. 09:00-16:00
14/01 2025 kl. 09:00-16:00
27/01 2025 kl. 09:00-16:00
28/01 2025 kl. 09:00-16:00
24/02 2025 kl. 09:00-16:00
25/02 2025 kl. 09:00-16:00
10/03 2025 kl. 09:00-16:00
11/03 2025 kl. 09:00-16:00
Eksamen: :
1. april 2025
Ansøgningsfrist: 30/12 2024
Tilmeld

Værdi for dig:

  • Du lærer om elementerne i den samlede værdikæde og Supply Chain Management
  • Du lærer om eksternt og internt strategiarbejde
  • Du lærer om design af forsyningskæder på taktisk og strategisk niveau
  • Du får kendskab til logistikoptimering
  • Du lærer om kundeanalyse, effektiviseringsværktøjer, styringsfilosofier og kvalitets-, sikrings- og styringssystemer
  • Du får kendskab til virksomhedens og kundens ”flow”.

Værdi for din arbejdsgiver:

  • Du kan vurdere og designe forsyningskæden samt komme med forslag til optimering
  • Du kan optimere transportørens produktudvikling, kompetenceniveau og investeringsbehov, og derved blive mere attraktiv for kommende kunder
  • Du får en bred forståelse for værdikæder og kan anvende denne både internt og i dit arbejde med virksomhedens kunder.

Målgruppe:

Faget Konkurrencedygtig logistik er for dig, der ønsker at indgå proaktivt i strategiarbejde i forbindelse med optimering af forsyningskæden. Det er for dig, der vil styrke både egen og kunders strategiske og operationelle konkurrenceforhold.

OBS: I studieordningen heddder faget 'Competitativ logistik'. 

Book et karrierermøde

Niveau

Faget er en del af den merkantile diplomuddannelse. En diplomuddannelse svarer til en bachelor, som er en mellemlang videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din diplomuddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på diplomniveau med op til 10.000 kr. om året. 

Læs mere om dine muligheder for tilskud til efteruddannelse.

Optagelseskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring (relevant erhvervserfaring dokumenteres via CV). Alternativt - andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene.

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, fakturerer vi DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, fakturerer vi det fulde beløb.

Kontakt

Sådan får Brian tid til job, familie og uddannelse