Indkøb og forhandling

Indkøb har stor indvirkning på hele virksomheden, og især er der en naturlig sammenhæng mellem at kunne købe strategisk ind og virksomhedens bundlinje. Det handler diplomfaget Indkøb og forhandling om.

Som studerende på faget lærer du, hvordan IT-værktøjer kan understøtte og bruges i relation til indkøbs-nøgletal og indkøbsprocessen. Du får også viden om de juridiske konsekvenser, der opstår i en professionel indkøbssituation.

Når du har læst Indkøb og forhandling, kan du blandt andet gennemføre en segmentering/portefølje samt en benchmarking – og herunder oprette og arbejde med målstyring samt foretage en interessentanalyse.

Det betyder, at du står stærkt til at udforme en indkøbsstrategi og føre den ud livet ved at forhandle med interessenterne med et godt resultat for virksomheden.

Læs Indkøb og forhandling som del af Diplomuddannelse i Transport og supply chain optimering eller som et selvstændigt fag.

Vær med til at danne et hold!

Skriv dig op her, så giver vi dig besked, så snart vi er mange nok.

Fornavn

Efternavn

Email

Tlf:

Værdi for dig:

  • Du lærer om indkøbsprocessen
  • Du lærer om udarbejdelse af forhandlingsstrategi
  • Du får kendskab til forberedelse af selve forhandlingen
  • Du lærer om indkøbets indvirkning på organisationen
  • Du lærer om ondkøbets operationelle faser herunder sammenhængen mellem indkøb og økonomi.

Værdi for din arbejdsgiver: 

  • Du lærer at beskrive og analysere indkøbsplanlægning og kan indgå i forhandlinger med virksomhedens leverandører.
  • Du kan gennemføre forecasting og udarbejde forskellige scenarier for en indkøbsstrategi.
  • Du kan indgå projektleder og som sparringspartner for virksomhedens ledelse i relation til indkøb og forhandlinger. 

Målgruppe

Faget er for dig, der vil kunne tilføre værdi til virksomhedens indkøbsproces ved at udarbejde en forhandlingsstrategi, der forholder sig analytisk til alle indkøbets faser. Du vil kende den bagvedliggende teori, men også kunne udføre opgaven i praksis.

Sådan får Brian tid til job, familie og uddannelse

Niveau

Faget er en del af Diplomuddannelsen i Transport og supply chain optimering. En diplomuddannelse svarer til en bachelor, som er en mellemlang videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din diplomuddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på diplomniveau med op til 10.000 kr. om året. 

Læs mere om dine muligheder for tilskud til efteruddannelse.

Optagelseskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring (relevant erhvervserfaring dokumenteres via CV). Alternativt - andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene.

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, fakturerer vi DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, fakturerer vi det fulde beløb.

Kontakt

Bæredygtighed skal skabe værdi for virksomhederne