Afgangsprojekt – Diplom i Transport og supply chain optimering

Afgangsprojektet på Diplom i Transport og supply chain optimering er din chance for virkelig at fordybe dig i emne af betydning for dit arbejde med transport og supply chain optimering og for din karriere i branchen.

Når du skriver afgangsprojekt, kombinerer du nemlig den viden, de færdigheder og de kompetencer, du har fået ved at læse uddannelsens forskellige moduler.

Du tager udgangspunkt i en problemstilling fra din egen dagligdag og gennem fordybelse og vejledning, analyserer du dig frem til et svar på problemstillingen.

Derved dokumenterer du med afgangsprojektet ikke bare, at du kender fagets centrale metoder og teorier, men også at du kan omsætte og udvikle den viden til brug i praksis.

Du får altså konkret og brugbar ny viden, du kan tage med tilbage til din organisation.

Vær med til at danne et hold!

Skriv dig op her, så giver vi dig besked, så snart vi er mange nok.

Fornavn

Efternavn

Email

Tlf:

Afgangsprojektet lærer dig:

  • At arbejde med afsæt i videnskabsteori og akademiske metoder.
  • At indsamle, bearbejde og vurdere relevant empiri (data).
  • At beskrive og formidle komplekse problemstillinger, analyseresultater og løsninger. 

  • At vurdere forskellige løsningsalternativer på abstrakte og konkrete problemstillinger i relation til dit fag. 

  • At styre et stort projekt og udføre kreativ problemløsning selvstændigt i denne sammenhæng. 

  • At evaluere din egen læring og identificere dine egne kompetenceudviklingsbehov.

For at kunne skrive afgangsprojekt og gå til den afsluttende eksamen skal du have bestået alle tidligere prøver og samlet have erhvervet dig 45 ECTS-point.

Undervisningsform

Afgangsprojektet gennemføres som en vekselvirkning mellem undervisning, vejledning og selvstudie. 

Afgangsprojektet består af en skriftlig projektrapport og en mundtlig eksamination på baggrund af projektet.

Book et karrierermøde

Niveau

Faget er en del af Diplomuddannelsen i Transport og supply chain optimering. En diplomuddannelse svarer til en bachelor, som er en mellemlang videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din diplomuddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på diplomniveau med op til 10.000 kr. om året. 

Læs mere om dine muligheder for tilskud til efteruddannelse.

Optagelseskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring (relevant erhvervserfaring dokumenteres via CV). Alternativt - andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene.

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, fakturerer vi DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, fakturerer vi det fulde beløb.

Kontakt

Test dig selv: Gæt uddannelsen. Spil med her.