På diplom i Salg og markedsføring lærer du:

Du bliver i stand til at begrunde og formidle de valgte strategier i en salgs- og marketingplan målrettet medarbejdere, ledelse, bestyrelse og andre interessenter.

Du får også viden og værktøjer til at gennemføre branche- og konkurrentanalyser, vurdere de internationale økonomiske forhold, udvikle produkt- og konceptstrategier, samt til at arbejde med innovative platforme og processer.

Hvad med online marketing?

IBA er kendt for sin undervisning i online marketing, og diplomuddannelserne er naturligvis ingen undtagelse. På diplomniveau er undervisningen i online marketing og salg på nettet integreret i de enkelte fag og løber som en rød tråd igennem hele uddannelsen.

Tag et webinar

Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen i Salg og markedsføring består af:

  • To obligatoriske fag svarende til 15 ECTS
  • Tre studieretningsfag svarende til 15 ECTS
  • Valgfag svarende til 15 ECTS
  • Et afgangsprojekt svarende til 15 ECTS

Fag

Obligatoriske fag – i alt 15 ECTS:

Studieretningsfag – i alt 15 ECTS:

Valgfrie fag – vælg 15 ECTS:

Afgangsprojekt – 15 ECTS

Når du har afsluttet 60 ECTS, er du diplomuddannet. Det svarer til en mellemlang videregående uddannelse som fx en bachelor eller en HD 2. del.

Læs hvorfor diplomuddannelsen er et godt alternativ til HD

Pris

Den samlede pris for uddannelsen er ca. DKK 63.600.

Sådan får Brian tid til job, familie og uddannelse

Optagelseskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring (relevant erhvervserfaring dokumenteres via CV). Alternativt - andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene.

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Kontaktpersoner

  • Malene Schøning Hansen
    Malene Schøning Hansen
    Uddannelseskoordinator
Per Lund
- Jeg har kombineret min it-profil med salg, markedsføring og forretningsudvikling. Det er virkelig inspirerende og lærerigt, når underviserne bruger deres egne erfaringer i undervisningen.
Per Lund
Webprojektleder, DGI
Har taget Diplomuddannelsen i International handel og markedsføring
Book et karrierermøde