LOGOER: Danish Export association. CBS, Business Danmark, D I Handel, Morgendagens salg

Vi er stolte af vores mange samarbejdspartnere på uddannelsen - et samarbejde, som altid sikrer de studerende hos os den nyeste viden på området.

Viden og værktøjer til salg og ledelse

Diplomuddannelsen i Salg gør dig i stand begrunde og formidle de valgte strategier i en salgs- og marketingplan målrettet medarbejdere, ledelse, bestyrelse og andre interessenter.

Du bliver også klædt på til at gennemføre branche- og konkurrentanalyser, vurdere de internationale økonomiske forhold, udvikle produkt- og konceptstrategier samt til at arbejde med innovative platforme og processer.

Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen i salg består af:

  • To obligatoriske fag 
  • Valgfrie fag
  • Et afgangsprojekt 

Fag

Obligatoriske fag:

Valgfrie fag:

Afgangsprojekt

Når du har afsluttet 60 ECTS, er du diplomuddannet. Det svarer til en mellemlang videregående uddannelse som fx en bachelor eller en HD.

Forskningsbaseret undervisning

Danske B2B-virksomheder har et stort uudnyttet vækstpotentiale, som deres salgsafdelinger kan hjælpe dem med at forløse ved at arbejde mere strategisk og professionelt med deres salg.

Det var en del af konklusionen på forskningsprojektet “Morgendagens Salg”, som er gennemført af Mogens Bjerre fra CBS (Copenhagen Business School) og Customer Agency i samarbejde med DI Handel og Business Danmark, der organiserer salgs- og marketingansatte.

Forskningen identificerede også 7 salgsudfordringer, som mange salgsafdelinger oplever i dag, og 7 salgsdyder, som er forskningens svar på, hvordan udfordringerne kan løses.

Salgsdyderne er arbejdet ind i IBAs salgsuddannelse. >> Læs mere om ”Morgendagens Salg” 

Digital marketing 

Undervisning i digital marketing og salg på nettet er integreret i de enkelte fag og løber som en rød tråd gennem hele uddannelsen. Du bliver derfor bekendt med social selling og automatiseret markedsføring med henblik på at skabe leads.

Uddannelsesplan

Det kan være en fordel for dig at få lavet en samlet uddannelsesplan, så du kan få alle datoer i din kalender fra begyndelsen. Book et møde her

Hold dig opdateret. Tilmeld nyhedsbrev

Optagelseskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring (relevant erhvervserfaring dokumenteres via CV). Alternativt - andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene.

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Per Lund
- Jeg har kombineret min it-profil med salg, markedsføring og forretningsudvikling. Det er virkelig inspirerende og lærerigt, når underviserne bruger deres egne erfaringer i undervisningen.
Per Lund
Webprojektleder, DGI
Har taget Diplomuddannelsen i International handel og markedsføring
Test dig selv: Gæt uddannelsen. Spil med her.