Projektledelse

Projekter kendetegnes ved helt særlige kulturelle og strukturelle vilkår. Med diplomfaget Projektledelse bliver du i stand til at organisere og lede et projekt.

Lær at anvende de forskellige værktøjer, som en projektleder/projektdeltager skal have i sin værktøjskasse. Skab fremdrift i dit projekt og lær at arbejde strategisk med projektet.

Med diplomfaget Projektledelse bliver du rustet til at arbejde med projektledelse uanset om du er projektleder eller projektdeltager. Du lærer at sætte dine projekter i systemer og sørge for, at du kommer i mål.

Projektledelse kan læses som den del af diplomuddannelsen, men kan også læses som et særskilt fag.

DKK 6.900
Omfang: 5 ECTS
Undervisningsdage:
09/10 2024 - 11:00-12:00 - O
23/10 2024 - 09:00-16:00 - T
05/11 2024 - 09:00-16:00 - T
19/11 2024 - 09:00-16:00 - T
27/11 2024 - 09:00-16:00 - T

O = Online undervisning
T = Tilstede undervisning
Eksamen: :
12.+13.12.2024.
Ansøgningsfrist: 06/09 2024
Vær opmærksom på:
D. 9. oktober 2024 fra kl. 11:00-12:00 er et opstartswebinar, som afholdes online.
Derudover afholdes der online-vejledning d. 28.+ 29. november 2024, hvor du skal afsætte ca. 30 minutter én af de to dage.
Vejledningsplan følger ved opstart.

Prisen er ekskl. litteratur.

Du modtager information om de praktiske oplysninger
ca. 14. dage før undervisningsstart.

Ret til ændringer forbeholdes.

Introduktion til metode og videnskabsteori:
Har du lidt eller ingen kendskab til videnskabsteori, eller er det måske længe siden du har studeret?
Så anbefaler vi dig, at deltage på vores introduktionsforløb
læs mere og tilmeld dig her:

https://www.iba.dk/efteruddannelser/indledende-studieteknik-introduktion-til-metode-og-videnskabsteori
Tilmeld

Få en omfattende indsigt i projektlederens rolle og ansvarsområder

På faget Projektledelse får du en omfattende indsigt i projektlederens rolle og ansvarsområder. Du vil opnå kendskab til en bred vifte af projektledelsesværktøjer, som vil styrke dine evner som projektleder. Derudover vil du lære om effektive kommunikationsstrategier og -planer, der er afgørende for at sikre klar og effektiv kommunikation i projektet. Gennem faget vil du også opnå kompetencer inden for projektstyring og opfølgning, der giver dig værktøjer til at overvåge og evaluere projektets fremskridt og sikre, at det forbliver på rette spor.

På baggrund af denne viden og færdigheder vil du være i stand til at håndtere projektledelsesopgaver på en effektiv og professionel måde. Uanset om du allerede er en erfaren projektleder eller ønsker at udvikle dine færdigheder inden for området, vil faget Projektledelse give dig de nødvendige værktøjer og metoder til at lykkes i dit projektarbejde.

Styrk virksomhedens evne til at gennemføre projekter

Gennem faget Projektledelse bidrager du til at styrke virksomhedens evne til at gennemføre projekter på en effektiv og succesfuld måde. Du vil lære at inddrage virksomhedens overordnede mål, drift, interessenter, økonomi og værdier i din projektledelse, hvilket sikrer, at projekterne er i overensstemmelse med virksomhedens strategiske retning.

En væsentlig fordel for din arbejdsgiver er, at du udvikler en kritisk tilgang til din egen projektledelse. Gennem refleksion og evaluering af dine projektledelsesmetoder og -resultater vil du være i stand til at identificere områder, hvor der er behov for forbedring, og kontinuerligt udvikle dine færdigheder og kompetencer. Dette fører til en stadig forbedring af projekternes effektivitet og kvalitet, hvilket er afgørende for virksomhedens succes.

Din evne til at håndtere og styre projekter på en professionel og reflekteret måde vil blive værdsat af din arbejdsgiver, da det resulterer i øget produktivitet, bedre udnyttelse af ressourcer og højere kvalitet i projektleverancerne. Ved at investere i din udvikling som projektleder vil du kunne bidrage væsentligt til virksomhedens succes og skabe værdi på lang sigt.

Hvem henvender Projektledelse sig til?

Faget er for dig, som ønsker at være en effektiv projektleder eller projektdeltager. Du har ansvaret eller arbejder med større eller mindre projekter i virksomheden og ønsker at have en strategisk tilgang til projektledelse.

Forløb og priser

Faget er en del af diplomuddannelsen i Ledelse. Uddannelsen tager ca. 3 år at gennemføre.

Se prisen under de enkelte moduler . 

Litteratur betales særskilt.

Læs mere om den samlede diplomuddannelse i Ledelse >>

Book et karrierermøde

Introduktion til videnskabsteori

Er det længe siden du har studeret - eller har du lidt eller ingen kendskab til videnskabsteori? Så anbefaler vi dig, at deltage på vores introduktionsforløb læs mere og tilmeld dig her: Introduktion til videnskabsteori.

Niveau

Faget er en del af den merkantile diplomuddannelse. En diplomuddannelse svarer til en bachelor, som er en mellemlang videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din diplomuddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på diplomniveau med op til 10.000 kr. om året. 

Læs mere om dine muligheder for tilskud til efteruddannelse.

Optagelseskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring (relevant erhvervserfaring dokumenteres via CV). Alternativt - andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene.

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, fakturerer vi DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, fakturerer vi det fulde beløb.

Kontakt

 • Malene Schøning Hansen
  Malene Schøning Hansen
  Uddannelseskoordinator
 • Lone Hermann
  Lone Hermann
  Uddannelseschef
 • Jane Boysen Damgaard
  Jane Boysen Damgaard
  Uddannelseskoordinator. Diplomuddannelser og Akademiuddannelser
 • Isabel Garde-Hansen
  Isabel Garde-Hansen
  Uddannelseskoordinator

Uddannelseschef

Undervisere

Sådan får Brian tid til job, familie og uddannelse