Vi er stolte af vores mange samarbejdspartnere på uddannelsen - et samarbejde, som altid sikrer de studerende hos os den nyeste viden på området.

Viden og værktøjer til salg, markedsføring og ledelse

Diplomuddannelsen i Salg og markedsføring gør dig i stand til at udvikle strategier og formidle dem som salgs- og marketingplaner målrettet medarbejdere, ledelse, bestyrelse og andre interessenter.

Du bliver klædt på til at gennemføre branche- og konkurrentanalyser, vurdere de internationale økonomiske forhold, udvikle produkt- og konceptstrategier samt til at arbejde med innovative platforme og processer.

Kort sagt løfter du dig til strategisk niveau til gavn for både den virksomhed, du arbejder i, og jeres kunder. Du vil nemlig også kunne bruge din nye viden til at rådgive dem bedre om eksempelvis koncept- og forretningsudvikling.

Digitalt salg og markedsføring 

Undervisning i digitalt salg og markedsføring samt internettet som salgsplatform er integreret i de enkelte fag og løber som en rød tråd gennem hele uddannelsen. Du bliver derfor bekendt med eksempelvis Social Selling og automatiseret markedsføring med henblik på at skabe leads, ligesom du får viden om, hvordan eksempelvis B2B-webshops kan være et værditilbud til jeres faste kunder.

Målgruppe

En diplomuddannelse i Salg og markedsføring er for dig, der er leder inden for salg og markedsføring eller har ambitioner om at blive det. Uddannelsen kan også være for dig, der har kunder og andre samarbejdspartnere med et højt uddannelsesniveau, som gør det nødvendigt for dig at kunne byde ind i øjenhøjde.

Du arbejder sikkert allerede med salg, kommunikation eller markedsføring og vil gerne have en dybere og mere strategisk indsigt i dit fag og ikke mindst i resten af den forretning, dit arbejde skal støtte op om.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af obligatoriske, retningsspecifikke og valgfrie moduler. Rækkefølgen bestemmer du som studerende selv, men vi anbefaler, at du begynder med de obligatoriske fag. Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt.

Når du har afsluttet og fået 60 ECTS, er du diplomuddannet. Det svarer til en mellemlang videregående uddannelse som f.eks. en bachelor eller en HD 2. del.

Læs hvorfor diplomuddannelsen er et godt alternativ til HD

Når du er færdiguddannet, har du ret til at anvende betegnelsen merk.d. og den engelske betegnelse Diploma of Business Studies.

Uddannelsen er en del af den merkantile diplomuddannelse.

Fag

Obligatoriske fag - i alt 15 ECTS:

Retningsspecifikke fag - i alt 15 ECTS:

Valgfrie fag - vælg 15 ECTS

Afgangsprojekt

Dit afgangsprojekt er individuelt og danner grundlaget for en mundtlig eksamen med ekstern censur.

På IBA har vi fokus på individuel vejledning, så vi kan være så tæt på dig og dit projekt som muligt. Du får tildelt en vejleder, som følger dig og dit projekt frem til den mundtlige eksamen. Vejlederen har fokus på dig og din problemstilling, så du får personlig sparring og vejledning, mens du arbejder med dit afgangsprojekt.

Ud over vejledning har du også adgang til en læringsportal, hvor du finder nyttige videoer og alt det materiale, du har brug for til dit afgangsprojekt.

Afgangsprojektet svarer til et bachelorprojekt.

Eksamen

Du vil undervejs i uddannelsen opleve forskellige eksamenstyper. Fælles for dem er, at de består af både en skriftlig og en mundtlig del, samt at du altid skriver eksamensopgave om noget, du selv vælger, og som derfor tager afsæt i din egen dagligdag og de problematikker, du står i.

Varighed

Diplomuddannelse i Salg og markedsføring er en deltidsuddannelse og kan læses samtidig med, at du er i job.

Uddannelsesplan

Det kan være en fordel for dig at få lavet en samlet uddannelsesplan, så du kan få alle datoer i din kalender fra begyndelsen. Book et møde her.

Uddannelsesplanen kan du også tage med til din arbejdsgiver – eksempelvis til en MUS-samtale.

Undervisere

Som studerende på IBA vil du møde undervisere, der både har et højt teoretisk niveau kombineret med stor praktisk viden fra erhvervslivet.

Undervisningen

Selvom diplomuddannelse i Salg er en uddannelse, der bygger på teoretisk viden, tilrettelægger vi undervisningen, så du kan relatere den til dit daglige arbejde. Det gør vi med diskussioner, cases og forskellige opgaver.

Book et karrierermøde

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

En realkompetencevurdering kan betyde, at du kan blive optaget på diplomuddannelse i Salg, selvom du ikke opfylder de formelle krav.

Læs om realkompetencevurdering.

Optagelseskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring (relevant erhvervserfaring dokumenteres via CV). Alternativt - andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene.

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Sådan får Brian tid til job, familie og uddannelse