Viden og værktøjer

Du bliver i stand til at begrunde og formidle de valgte strategier i en salgs- og marketingplan målrettet medarbejdere, ledelse, bestyrelse og andre interessenter.
Du bliver også klædt på til at gennemføre branche- og konkurrentanalyser, vurdere de internationale økonomiske forhold, udvikle produkt- og konceptstrategier, samt til at arbejde med innovative platforme og processer.

Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen i Markedsføring består af:

  • To obligatoriske fag 
  • Valgfrie fag
  • Et afgangsprojekt 

Fag

Obligatoriske fag:

Valgfrie fag:

Afgangsprojekt

Når du har afsluttet 60 ECTS, er du diplomuddannet. Det svarer til en mellemlang videregående uddannelse som fx en bachelor eller en HD.

Online marketing 

Undervisningen i online marketing og salg på nettet er integreret i de enkelte fag og løber som en rød tråd igennem hele uddannelsen.

Uddannelsesplan

Det kan være en fordel for dig at få lavet en samlet uddannelsesplan, så du kan få alle datoer i din kalender fra begyndelsen. Book et møde her

Karrieremøde og uddannelsesplan. Book dit møde her

Optagelseskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring. Alternativt - andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene.

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

­

Bæredygtig virksomhed. Læs mere her