Viden- og innovationsledelse

Hvad skal ruste virksomheden og dig til at imødegå fremtidens krav fra kunderne og en stigende udviklingshastighed? For de fleste virksomheder er hverdagen i dag præget af skiftende trends, højere kundekrav og behov for nye kompetencer. Det stiller nye krav til at kunne indoptage og dele viden i virksomheden og omsætte den til værdiskabende innovation.

Det må nødvendigvis kræve, at vi som individer, teams og organisationer bliver i stand til at lære nyt og at lære sammen. I faget viden- og innovationsledelse tager vi denne virkelighed seriøst og arbejder med, hvordan I kan accelerere læringen og dermed udviklingstakten for at møde fremtidens marked.

Du lærer at genkende, fremkalde og støtte innovation og vidensdannende processer i egen organisation gennem ledelse – der balancerer styring, systematik, relationer og kreativitet – og den læring, der skal understøtte dette.

Modulet er et valgfag på Diplomuddannelse i Ledelse og Diplomuddannelse i Projektledelse.

DKK 6.900
Omfang: 5 ECTS
Undervisningsdage:
10/11 2021 kl. 09:00-16:00
17/11 2021 kl. 09:00-16:00
24/11 2021 kl. 09:00-16:00
01/12 2021 kl. 09:00-16:00
Eksamen: :
16.12.2021
Litteratur: Nuværende studieordning pr. 01.2021 Studieordning for Diplomuddannelse i Ledelse (PDF) Tidligere studieordning pr. 08.2019 Studieordning for Diplomuddannelse i Ledelse (PDF)
Ansøgningsfrist: 19/10 2021
Bemærk der afholdes opstartsdag online via Teams den
2. november 2021 kl. 13:00-15:00
Du modtager link til online opstartsdag inden start.
Endvidere afholdes der en opfølgningsdag online dem 25.1.2022

Prisen er eksklusiv litteratur.

Der er undervisning fra kl. 09:00 - 16:00

Der er mulighed for tilkøb af forplejning til kr. 250,- pr. dag inkl. moms.
Forplejningen består af frokost inkl. drikkevarer samt eftermiddagskage.
Kaffe, the og andre varianter af varme drikke og koldt vand er tilgængelig ub hele dagen.

Du modtager information med de praktiske oplysninger ca. 10 dage før kursus start.

vi tager forbehold for ændringer.
Tilmeld

Faget "Viden- og innovationsledelse" udbydes i samarbejde med Ledernes KompetenceCenter.

Du lærer om: 

 • Teorier, begreber og metoder om viden og videndannelse
 • Teorier begreber og metoder om innovation og innovative processer
 • Kreativitet og kreative metodikker
 • Udvikling og ledelse af konkrete, værdiskabende innovative processer.

Værdi for virksomheden

Uanset om I skal understøtte den digitale transformation, en teknologisk udvikling, overleve i et konkurrencepræget marked eller arbejde mod større bæredygtighed, så vil dette modul understøtte jeres arbejde. I får specifik viden om innovationsprocesser og metoder til at skabe nye veje for virksomheden.

Målgruppe

Modulet henvender sig til dig, der har en rolle og interesse i at understøtte virksomhedens udvikling. Modulet kan både henvende sig til dig som arbejder i R&D, er leder i virksomheden eller har en specialistrolle, hvor du arbejder med udviklende processer.

Du får metoder til at accelerere videnopbygning og værdiskabelse i virksomheden gennem ledelse af viden- og innovationsprocesser i egen praksis og i virksomheden.

Forløb og priser

Faget er en del af diplomuddannelsen i Ledelse. Uddannelsen tager ca. 3 år at gennemføre.

Hvis du vælger at tage hele uddannelsen på 60 ECTS er prisen DKK 75.300.

Hvis du vælger at tage de obligatoriske fag på 30 ECTS er prisen DKK 39.900.

For et modul på 10 ECTS er prisen DKK 13.300.

For et modul på 5 ECTS er prisen DKK. 6.900.

For Afgangsprojekt er prisen DKK 14.700.

Litteratur betales særskilt.

Læs mere om den samlede diplomuddannelse i Ledelse >>

Diplom i ledelse. Tilmeld dig her

Niveau

Faget er en del af Diplomuddannelsen i Ledelse. En diplomuddannelse svarer til en bachelor, som er en mellemlang videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din diplomuddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Studieordning

Nuværende studieordning pr. 01.2021

Studieordning for Diplomuddannelse i Ledelse (PDF)

Tidligere studieordning pr. 08.2019

Studieordning for Diplomuddannelse i Ledelse (PDF)

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på diplomniveau med op til 10.000 kr. om året. 

Læs om økonomi på din efteruddannelse

Optagelseskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring. Alternativt - andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene.

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

­

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, fakturerer vi DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, fakturerer vi det fulde beløb.

Kontakt

 • Jane Boysen Damgaard
  Jane Boysen Damgaard
  Uddannelseskoordinator. Diplomuddannelser og Akademiuddannelser
 • Lone Hermann
  Lone Hermann
  Uddannelseschef
Bæredygtig virksomhed. Læs mere her