Viden- og innovationsledelse

På dette modul lærer du at udvikle og lede komplekse videns- og innovationsprocesser. Så du bliver i stand til at tilføre værdi til processer, produkter og ydelser i egen organisation.

Modulet er et valgfag på Diplomuddannelse i Ledelse og Diplomuddannelse i Projektledelse.

DKK 7.900
Omfang: 5 ECTS
Undervisningsdage:
01/02 2021 kl. 09:00-16:00
08/02 2021 kl. 09:00-16:00
22/02 2021 kl. 09:00-16:00
01/03 2021 kl. 09:00-16:00
Eksamen dato: 22. marts 2021
Ansøgningsfrist: 18/01 2021
Bemærk der afholdes et opstartswebinar den 20. januar 2021.
Du modtager link til webinar inden opstart.
Ligeledes afholdes der et webinar den 26. februar 2021
Prisen kr. 7900,- er eksklusiv litteratur.
Der er mulighed for tilkøb af forplejning til kr. 250,- pr. dag inkl. moms.
Forplejningen består af morgenmad, frokost inkl. drikkevarer samt eftermiddagskage.
Kaffe, the og andre varianter af varme drikke og koldt vand er tilgængelig ub hele dagen.
Du modtager information med de praktiske oplysninger ca. 10 dage før kursusstart.
Ret til ændringer forbeholdes.
Tilmeld

Faget "Viden- og innovationsledelse" udbydes i samarbejde med Ledernes KompetenceCenter.

Du lærer om:

 • Teorier, begreber og metoder om viden og videndannelse
 • Teorier begreber og metoder om innovation og innovative processer
 • Kreativitet og kreative metoder
 • Udvikling og ledelse af innovative processer.

Værdi for virksomheden:

 • Du får metoder til at lede videnskabende processer og innovative processer i organisationen
 • Du bliver bevidst om værdien i at arbejde kreativt og innovativt.

Målgruppe:

Modulet er interessant for dig, der gerne vil have konkrete metoder til at arbejde med innovationsprocesser i din egen organisation.

Forløb og priser

Faget er en del af diplomuddannelsen i Ledelse. Uddannelsen tager 3 år at gennemføre, hvis du tager fagene i rækkefølge.

Hvis du vælger at tage hele uddannelsen på 60 ECTS er prisen DKK 87.000. Her er der ydet en rabat på DKK 5.000. Du betaler DKK 35.000 før opstart, DKK 17.300 før 3. modul, DKK 21.100 før de valgfrie fag og DKK 14.500 før afgangsprojektet.

Hvis du vælger kun at tage de obligatoriske fag på 30 ECTS er prisen DKK 48.500. Her er der ydet en rabat på DKK 3.400. Du betaler DKK 35.000 før opstart og DKK 13.500 før 3. modul.

For et modul på 10 ECTS er prisen DKK 17.300. For et modul på 5 ECTS er prisen DKK 9.200. For afgangsprojektet er prisen DKK 14.500.

Forplejning indgår i priserne men kan fravælges ved tilmelding. Prisen for forplejning er DKK 1.800 per 10 ECTS point. Litteratur betales særskilt.

Læs mere om den samlede diplomuddannelse i Ledelse >>

Niveau

Faget er en del af Diplomuddannelsen i Ledelse. En diplomuddannelse svarer til en bachelor, som er en mellemlang videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din diplomuddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på diplomniveau med op til 10.000 kr. om året. 

Læs om økonomi på din efteruddannelse

Optagelseskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring. Alternativt - andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene.

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

­

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, fakturerer vi DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, fakturerer vi det fulde beløb.

Kontakt

 • Jane Boysen Damgaard
  Jane Boysen Damgaard
  Uddannelseskoordinator. Diplomuddannelser og Akademiuddannelser
 • Lone Hermann Andreassen
  Lone Hermann Andreassen
  Uddannelseschef