Styring og strategi: Ledelse og organisation 2

Sammenhængen mellem ledelse, styring og strategi er omdrejningspunktet for modulet ”Styring og strategi: Ledelse og organisation 2”. Den sammenhæng skabes meningsfyldt i relationer med andre medlemmer af organisationen og omverdenen og kan for eksempel skabes med strategiske fortællinger. Modulet er et obligatorisk fag på Diplomuddannelse i Ledelse.

Faget udbydes både i Kolding og København.

DKK 17.300 for to fag
Omfang: 10 ECTS
Varighed: 6 dage

Der er undervisning kl. 9-16:
D. 18.-19. marts, 8.-9. april, 6.-7. maj, herefter eksamen d. 4. juni 2019.

 

Undervisningen foregår på adressen Vermlandsgade 65, 2300 København S.

 

Dette fag læser du umiddelbart efter faget Organisation og processer: Ledelse og organisation 1 - 5 ECTS

Tilmeld

Faget "Styring og strategi: Ledelse og organisation 2" udbydes i tæt samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet (DTU), UC SYD og Ledernes Kompetencecenter.

Du lærer om:

 • Hvilken ledelsespraksis, der passer til forskellige former for styring og strategi
 • Teorier og modeller om styring i organisationer
 • Teorier og modeller om strategisk ledelse
 • Organisationskultur.

Værdi for virksomheden:

 • Du lærer at udvikle og igangsætte tiltag til styring og strategi, som passer til din organisation og dens aktører og interessenter.

Målgruppe:

Modulet er særligt relevant for dig, der gerne vil skabe bedre sammenhæng mellem virksomhedens strategi og den måde, du styrer og leder på.

Forløb og priser

Faget "Styring og strategi: Ledelse og organisation 2" er en del af diplomuddannelsen i Ledelse. Du kan gennemføre din diplomuddannelse på 2 år, hvis du tager ét obligatorisk fag og to valgfag hvert semester. Du har op til 6 år til at fuldføre din uddannelse.

Hvis du vælger at tage hele uddannelsen på 60 ECTS er prisen DKK 87.000. Her er der ydet en rabat på DKK 5.000. Du betaler DKK 35.000 før opstart, DKK 17.300 før 3. modul, DKK 21.100 før de valgfrie fag og DKK 14.500 før afgangsprojektet.

Hvis du vælger kun at tage de obligatoriske fag på 30 ECTS er prisen DKK 48.500. Her er der ydet en rabat på DKK 3.400. Du betaler DKK 35.000 før opstart og DKK 13.500 før 3. modul.

For et modul på 10 ECTS er prisen DKK 17.300. For et modul på 5 ECTS er prisen DKK 9.200. For afgangsprojektet er prisen DKK 14.500.

Forplejning indgår i priserne men kan fravælges ved tilmelding. Prisen for forplejning er DKK 1.800 per 10 ECTS point. Litteratur betales særskilt.

Læs mere om den samlede diplomuddannelse i Ledelse >>

Niveau

Faget er en del af Diplomuddannelsen i Ledelse. En diplomuddannelse svarer til en bachelor, som er en mellemlang videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din diplomuddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på diplomniveau med op til 10.000 kr. om året. 

Læs om økonomi på din efteruddannelse

Optagelseskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring. Alternativt - andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene.

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

­

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Ansøgningsfrist

Én uge før opstart.

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, fakturerer vi DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, fakturerer vi det fulde beløb.

Kontakt

 • Jane Boysen Damgaard
  Jane Boysen Damgaard
  Uddannelseskoordinator. Diplomuddannelser samt Akademiuddannelser på aftenhold
 • Lone Hermann Andreassen
  Lone Hermann Andreassen
  Uddannelseschef