Diplomuddannelse i Ledelse

Strategisk ledelse

På faget 'Strategisk ledelse' lærer du at vurdere og tage stilling til strategiske problemstillinger i teori og praksis. Du får kompetencer til at analysere og udarbejde visioner for organisationens fremtidige udvikling og lærer at skabe sammenhæng i strategierne.

Faget Strategisk ledelse kan tages som et særskilt fag eller som en del af diplomuddannelse i Ledelse.

Vær med til at danne et hold!

Skriv dig op her, så giver vi dig besked, så snart vi er mange nok.

Fornavn

Efternavn

Email

Tlf:

Lederne kompetencecenter logo

Faget "Strategisk ledelse" udbydes i samarbejde med Lederne KompetenceCenter.

Hvilken indsigt giver faget mig?

Dette fag giver dig indsigt i en række vigtige områder inden for strategisk ledelse:

 • Indsigt i teorier og metoder inden for strategi og organisation:
  Uddannelsen giver dig en omfattende forståelse af de grundlæggende teorier og metoder, der ligger til grund for strategisk planlægning og organisatorisk udvikling. Dette vil styrke din evne til at tænke strategisk og drive positive forandringer i organisationen.
 • Forståelse af den strategiske beslutningsproces:
  Du vil lære om den strategiske beslutningsproces og de faktorer, der påvirker udformningen og implementeringen af strategier. Dette vil ruste dig til at tage velovervejede beslutninger og navigere i komplekse strategiske udfordringer.
 • Kendskab til strategiske analyseredskaber:
  Uddannelsen vil introducere dig til forskellige strategiske analyseredskaber, der kan anvendes til at evaluere virksomhedens position, konkurrencesituation og fremtidige muligheder. 
 • Identifikation af behov for kompetenceudvikling i forhold til strategisk udvikling:
  Du vil lære at identificere og vurdere, hvilke kompetencer der er nødvendige for at realisere den strategiske udvikling og forankring. 

Samlet set vil dette fag styrke dine analytiske og strategiske evner, hvilket vil være en værdifuld aktiv for både din personlige og professionelle udvikling. 

Værdi for din arbejdsgiver

 • Du får et helhedsorienteret syn på sammenhængen mellem samfundet og virksomheden, og dermed bliver du bedre i stand til at arbejde strategisk med virksomhedens samfundsudsigter.
 • Du kan også at analysere og beskrive, hvad konkrete brancheforhold betyder for virksomhedens handlemuligheder på strategisk plan.

Hvem henvender faget sig til?

Faget Strategisk ledelse er for dig, som gerne vil udvikle dine kompetencer til at arbejde med strategisk ledelse og organisationsudvikling.

Forløb og priser

Faget er en del af diplomuddannelsen i Ledelse. Uddannelsen tager ca. 3 år at gennemføre.

Se prisen under de enkelte moduler . 

Litteratur betales særskilt.

Læs mere om den samlede diplomuddannelse i Ledelse >>

Introduktion til videnskabsteori

Er det længe siden du har studeret - eller har du lidt eller ingen kendskab til videnskabsteori? Så anbefaler vi dig, at deltage på vores introduktionsforløb læs mere og tilmeld dig her: Introduktion til videnskabsteori

Book et karrierermøde

Niveau

Faget er en del af Diplomuddannelsen i Ledelse. En diplomuddannelse svarer til en bachelor, som er en mellemlang videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din diplomuddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Studieordning

Nuværende studieordning pr. 01.2021

Studieordning for Diplomuddannelse i Ledelse (PDF)

Tidligere studieordning pr. 08.2019

Studieordning for Diplomuddannelse i Ledelse (PDF)

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på diplomniveau med op til 10.000 kr. om året. 

Læs mere om dine muligheder for tilskud til efteruddannelse.

Optagelseskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring (relevant erhvervserfaring dokumenteres via CV). Alternativt - andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene.

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, fakturerer vi DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, fakturerer vi det fulde beløb.

Kontakt

 • Jane Boysen Damgaard
  Jane Boysen Damgaard
  Uddannelseskoordinator. Diplomuddannelser og Akademiuddannelser
Sådan får Brian tid til job, familie og uddannelse