Professionelt lederskab: Det personlige lederskab 2

På modulet ”Professionelt lederskab: Det personlige lederskab 2” arbejder du målrettet og professionelt med dit lederskab. Du arbejder blandt andet med sammenhængen mellem din lederrolle og organisationen og får kompetencer til at udvikle dit eget lederskab.

Det er også på dette modul, at du får indblik i både de klassiske ledelsesteorier og den nyeste forskningsbaserede viden om personlig ledelse.

Modulet er obligatorisk på Diplomuddannelse i Ledelse.

Faget udbydes både i Kolding og København.

DKK 17.300 for to fag
Omfang: 10 ECTS
Varighed: 6 dage

Der er undervisning kl. 9-16:
D. 3.-4. september, 24.-25. september, 22.-23. oktober, herefter eksamen d. 14. november 2018.

 

Undervisningen foregår på adressen Vermlandsgade 65, 2300 København S.

 

Dette fag læser du umiddelbart efter faget Lederkommunikation: Det personlige lederskab 1 - 5 ECTS.

Tilmeld

Faget "Professionelt lederskab: Det personlige lederskab 2" udbydes i tæt samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet (DTU), UC SYD og Ledernes Kompetencecenter.

Du lærer om:

 • Sammenhængen mellem værdier og ledelsesetik
 • Teorier og metoder, der udvikler dit professionelle lederskab
 • Klassisk ledelsesteori
 • Lederkompetencer og ledelsesidentiteter.

Værdi for virksomheden:

 • Du udvikler dit lederskab professionelt og lærer at tilpasse det til organisationens behov
 • Du arbejder ledelsesmæssigt på flere niveauer og kender betydningen af professionelt lederskab.

Målgruppe:

Modulet er relevant for dig, som vil udvikle dit professionelle lederskab og kunne lede på flere niveauer i organisationen.

Forløb og priser

Faget "Professionelt lederskab: Det personlige lederskab 2" er en del af diplomuddannelsen i Ledelse. Du kan gennemføre din diplomuddannelse på 2 år, hvis du tager ét obligatorisk fag og to valgfag hvert semester. Du har op til 6 år til at fuldføre din uddannelse.

Hvis du vælger at tage hele uddannelsen på 60 ECTS er prisen DKK 87.000. Her er der ydet en rabat på DKK 5.000. Du betaler DKK 35.000 før opstart, DKK 17.300 før 3. modul, DKK 21.100 før de valgfrie fag og DKK 14.500 før afgangsprojektet.

Hvis du vælger kun at tage de obligatoriske fag på 30 ECTS er prisen DKK 48.500. Her er der ydet en rabat på DKK 3.400. Du betaler DKK 35.000 før opstart og DKK 13.500 før 3. modul.

For et modul på 10 ECTS er prisen DKK 17.300. For et modul på 5 ECTS er prisen DKK 9.200. For afgangsprojektet er prisen DKK 14.500.

Forplejning indgår i priserne men kan fravælges ved tilmelding. Prisen for forplejning er DKK 1.800 per 10 ECTS point. Litteratur betales særskilt.

Læs mere om den samlede diplomuddannelse i Ledelse >>

Niveau

Faget er en del af Diplomuddannelsen i Ledelse. En diplomuddannelse svarer til en bachelor, som er en mellemlang videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din diplomuddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Studieordning

AU i Ledelse (PDF)

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Læs om økonomi på din efteruddannelse

Optagelseskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring. Alternativt andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene.

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

­

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få lavet en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem, og hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering

Ansøgningsfrist

Én uge før opstart.

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart faktureres det fulde beløb.

Kontakt

 • Jane Boysen Damgaard
  Jane Boysen Damgaard
  Uddannelseskoordinator / projektleder. Akademiuddannelser aftenhold
 • Lone Hermann Andreassen
  Lone Hermann Andreassen
  Uddannelseschef