Organisation, strategi og styring Organisation, udvikling og samskabelse

Som leder skal du kunne vurdere konsekvenserne af forskellige ledelsesbeslutninger i organisationen. Det kan for eksempel være i forbindelse med forandringsprocesser eller processer, der er sat i gang af samfundsændringer. Derfor er det nødvendigt at kunne iagttage, analysere, reflektere og handle strategisk i forhold til organisatoriske processer. Også når det handler om, hvordan du leder implementering af organisatoriske forandringer. Modulet er obligatorisk på Diplomuddannelse i Ledelse.

DKK 13.300
Omfang: 10 ECTS
Undervisningsdage:
30/08 2021 kl. 09:00-16:00
31/08 2021 kl. 09:00-16:00
04/10 2021 kl. 09:00-16:00
05/10 2021 kl. 09:00-16:00
08/11 2021 kl. 09:00-16:00
09/11 2021 kl. 09:00-16:00
Eksamen: :
6. eller 7. december 2021
Ansøgningsfrist: 16/08 2021
Den 26. oktober er der vejledningsdag.

Prisen er eksklusiv litteratur.

Forplejning koster kr. 1500,- inkl. moms
Konference pakke koster kr. 2500,- inkl. moms.
Pris i alt kr. 17.300.

Konference pakken består af gratis adgang til Lederlounges,
Trykt kompendie med artikler, Ledelse i Dag.- Lederstof
Vejlederdag - tilbydes som åben værksted før hver eksamen. Konference/temadag, tilbydes til hvert modul.

Forplejning består af frokost inkl. Drikkevarer samt eftermiddags kage og kaffe/the på alle kursus dagene.
Der sendes oplysninger med de praktiske informationer ud ca. 14 dage før opstart.
Forplejning og konference pakke kan fravælges.
Ret til ændringer forbeholdes.
Tilmeld

Faget "Organisation, ledelse og samskabelse" udbydes i samarbejde med Ledernes KompetenceCenter.

Du lærer om:

 • Teorier om organisering, kultur, processer og ledelse i et foranderligt samfund
 • Rammer og muligheder i dit ledelsesrum
 • Organisatoriske problemstillinger og handlemuligheder.

Værdi for virksomheden:

 • Du kan iværksætte handleplaner
 • Du kan forstå og vurdere konsekvenserne af forskellige ledelsesbeslutninger
 • Du kan lede og forankre organisatoriske processer og forandringer.

Målgruppe:

Modulet er for dig, som vil have viden om organisatoriske processer og kompetencer til at arbejde i praksis med implementering og forankring af forandringer.

Forløb og priser

Faget er en del af diplomuddannelsen i Ledelse. Uddannelsen tager ca. 3 år at gennemføre.

Hvis du vælger at tage hele uddannelsen på 60 ECTS er prisen DKK 75.300.

Hvis du vælger at tage de obligatoriske fag på 30 ECTS er prisen DKK 39.900.

For et model på 10 ECTS er prisen DKK 13.300. For et modul på 5 ECTS er prisen DKK. 6.900. For Afgangsprojekt er prisen DKK 14.700.

Litteratur betales særskilt.

Læs mere om den samlede diplomuddannelse i Ledelse >>

Niveau

Faget er en del af Diplomuddannelsen i Ledelse. En diplomuddannelse svarer til en bachelor, som er en mellemlang videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din diplomuddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Studieordning

Nuværende studieordning pr. 01.2021

Studieordning for Diplomuddannelse i Ledelse (PDF)

Tidligere studieordning pr. 08.2019

Studieordning for Diplomuddannelse i Ledelse (PDF)

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på diplomniveau med op til 10.000 kr. om året. 

Læs om økonomi på din efteruddannelse

Optagelseskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring. Alternativt - andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene.

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

­

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, fakturerer vi DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, fakturerer vi det fulde beløb.

Kontakt

 • Jane Boysen Damgaard
  Jane Boysen Damgaard
  Uddannelseskoordinator. Diplomuddannelser og Akademiuddannelser
 • Lone Hermann
  Lone Hermann
  Uddannelseschef