Lederkommunikation: Det personlige lederskab 1

Som leder har du brug for at være dygtig til kommunikation både i forhold til dine medarbejdere og dine samarbejdspartnere. På det første obligatoriske modul på Diplomuddannelse i Ledelse kombineres teorier og modeller inden for lederskab med viden om og forståelse for kommunikation. Det gør dig i stand til at udvikle og reflektere over din egen kommunikation som leder.

DKK 17.300 for begge fag
Omfang: 5 ECTS
Varighed: 6 dage

Der er undervisning kl. 9-16:
D. 3.-4. september, 24.-25. september, 22.-23. oktober, herefter eksamen d. 14. november 2018.

 

Undervisningen foregår på adressen Vermlandsgade 65, 2300 København S.

 

Du læser faget sammentidigt med modulet Professionelt lederskab: Det personlige lederskab 2 - 5 ECTS 

Tilmeld

Faget udbydes i tæt samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Ledernes Kompetencecenter.

Du lærer om:

 • Teorier og modeller for ledelse og lederskab
 • Sammenhængen mellem ledelse og kommunikation
 • Teorier og metoder om kommunikation
 • Organisatorisk kommunikation.

Værdi for virksomheden:

 • Du kan tilpasse din kommunikation til organisationens udfordringer i dagligdagen, så de løses konstruktivt og effektivt.
 • Du kan identificere og formulere behov og strategier for egne kommunikative kompetencer.

Målgruppe:

Modulet er for dig, der er interesseret i at udvikle og forstå din egen rolle som leder og sammenhængen mellem personlig kommunikation og ledelse.

Forløb og priser

Faget er en del af diplomuddannelsen i Ledelse. Du kan gennemføre din diplomuddannelse på 2 år, hvis du tager ét obligatorisk fag og to valgfag hvert semester. Du har op til 6 år til at fuldføre din uddannelse.

Hvis du vælger at tage hele uddannelsen på 60 ECTS er prisen DKK 87.000. Her er der ydet en rabat på DKK 5.000. Du betaler DKK 35.000 før opstart, DKK 17.300 før 3. modul, DKK 21.100 før de valgfrie fag og DKK 14.500 før afgangsprojektet.

Hvis du vælger kun at tage de obligatoriske fag på 30 ECTS er prisen DKK 48.500. Her er der ydet en rabat på DKK 3.400. Du betaler DKK 35.000 før opstart og DKK 13.500 før 3. modul.

For et modul på 10 ECTS er prisen DKK 17.300. For et modul på 5 ECTS er prisen DKK 9.200. For afgangsprojektet er prisen DKK 14.500.

Forplejning indgår i priserne, litteratur betales særskilt.

Læs mere om den samlede diplomuddannelse i Ledelse >>

Niveau

Faget er en del af Akademiuddannelsen i Ledelse. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Du kan med stor fordel vælge et Indledende kursus før eller sideløbende med at du deltager på et fagmodul.
Vi gør særligt opmærksom på at der er projektskrivning i fagmoduler, som afsluttes med mundtlig eksamen. Er det længe siden du sidst har lavet projektarbejde, så er det en rigtig god investering med et Indledende kursus i studieforberedelse, studieteknik og projektskrivning. Her lærer du både om studieteknik og forskellige facetter i projektskrivning.

­

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Læs om økonomi på din efteruddannelse

Optagelseskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring. Alternativt andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene.

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

­

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få lavet en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem, og hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering

Ansøgningsfrist

Én uge før opstart.

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart faktureres det fulde beløb.

Kontakt

 • Jane Boysen Damgaard
  Jane Boysen Damgaard
  Uddannelseskoordinator / projektleder. Akademiuddannelser aftenhold
 • Lone Hermann Andreassen
  Lone Hermann Andreassen
  Uddannelseschef