Forandringsledelse

Selvom forandringer efterhånden er hverdag og sker konstant i mange organisationer, kræver det stadig en særlig viden at gennemføre en forandringsproces så optimalt som muligt.

Den viden får du på dette modul, der er et valgfag på Diplomuddannelse i Ledelse og Diplomuddannelse i Projektledelse. Du lærer at initiere, lede og gennemføre forandringsprocesser i egen organisation og i relation til egen ledelsespraksis.

DKK 6.500
Omfang: 5 ECTS
Undervisningsdage:
04/11 2020 kl. 09:00-16:00
05/11 2020 kl. 09:00-16:00
26/11 2020 kl. 09:00-16:00
27/11 2020 kl. 09:00-16:00
Ansøgningsfrist: 21/10 2020
Prisen kr. 6.500,- er eksklusiv litteratur. Forplejning koster kr. 155,- pr. dag inkl. moms. Der er undervisning kl. 09:00 -16:00 følgende dage: Den 4.11 - 5.11.20 + 26.11 - 27.11.20. Eksamen afholdes den 18. december 2020. Forplejning kan fravælges. Du modtager information med de praktiske oplysninger ca. 14 dage før opstart. ret til ændringer forbeholdes.
Tilmeld

Faget "Forandringsledelse" udbydes i samarbejde med Ledernes KompetenceCenter.

Du lærer om:

 • Teorier og modeller om forandrings- og udviklingsprocesser set fra et ledelsesmæssigt perspektiv
 • Virksomhedskultur og lederroller
 • Teorier om samfunds- og organisationsudvikling
 • Planlægning, gennemførsel og implementering af forandringsprocesser.

Værdi for virksomheden:

 • Du arbejder med praktiske problemstillinger inden for forandringsledelse og lærer at vælge og begrunde modeller til løsning af de udfordringer, der kan opstå, når en organisation forandres.
 • Du lærer at formidle problemstillingen til både medarbejdere, lederkolleger og andre interessenter.

Målgruppe:

Moduler er for dig, som vil kunne arbejde professionelt med planlægning, gennemførsel og implementering af forandrings- og udviklingsprocesser.

Forløb og priser

Faget er en del af diplomuddannelsen i Ledelse. Uddannelsen tager 3 år at gennemføre, hvis du tager fagene i rækkefølge. 

Hvis du vælger at tage hele uddannelsen på 60 ECTS er prisen DKK 87.000. Her er der ydet en rabat på DKK 5.000. Du betaler DKK 35.000 før opstart, DKK 17.300 før 3. modul, DKK 21.100 før de valgfrie fag og DKK 14.500 før afgangsprojektet.

Hvis du vælger kun at tage de obligatoriske fag på 30 ECTS er prisen DKK 48.500. Her er der ydet en rabat på DKK 3.400. Du betaler DKK 35.000 før opstart og DKK 13.500 før 3. modul.

For et modul på 10 ECTS er prisen DKK 17.300. For et modul på 5 ECTS er prisen DKK 9.200. For afgangsprojektet er prisen DKK 14.500.

Forplejning indgår i priserne men kan fravælges ved tilmelding. Prisen for forplejning er DKK 1.800 per 10 ECTS point. Litteratur betales særskilt.

Læs mere om den samlede diplomuddannelse i Ledelse >>

Niveau

Faget er en del af Diplomuddannelsen i Ledelse. En diplomuddannelse svarer til en bachelor, som er en mellemlang videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din diplomuddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Studieordning

Prisen er eksklusiv litteratur.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på diplomniveau med op til 10.000 kr. om året. 

Læs om økonomi på din efteruddannelse

Optagelseskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring. Alternativt - andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene.

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

­

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, fakturerer vi DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, fakturerer vi det fulde beløb.

Kontakt

 • Jane Boysen Damgaard
  Jane Boysen Damgaard
  Uddannelseskoordinator. Diplomuddannelser og Akademiuddannelser
 • Lone Hermann Andreassen
  Lone Hermann Andreassen
  Uddannelseschef