Den professionelle relation: Ledelse og medarbejdere 1

Relationer er nøgleordet på modulet ”Den professionelle relation: Ledelse og medarbejdere 1”. Modulet handler om relationen mellem dig som leder og dine medarbejdere. Det handler også om, hvad for eksempel den indbyrdes magtbalance betyder for den relation. Og så handler det om, hvordan samfundet og organisatoriske rammer påvirker relationer.

På modulet får du kompetencer til at etablere, udvikle og lede relationer, som understøtter organisationens mål og opgaver.

DKK 17.300 for begge fag
Omfang: 5 ECTS
Varighed: 6 dage

Der er undervisning kl. 9-16:
D. 10.-11. december, 9.-10. januar, 4.-5. februar, herefter eksamen d. 6. marts 2019.

 

Undervisningen foregår på adressen Vermlandsgade 65, 2300 København S.

 

Du læser faget sammentidigt med modulet Læring og kompetenceudvikling: Ledelse og medarbejdere 2 - 5 ECTS

Tilmeld

Faget udbydes i tæt samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Ledernes Kompetencecenter.

Du lærer om:

 • Teorier og metoder til professionelle samtaler og dialoger med medarbejdere
 • Selvledelse og medledelse
 • Hvordan du kan bruge fortællinger som en del af din ledelse
 • Magt og magtrelationer
 • Motivationsteori.

Værdi for virksomheden:

 • Du udvikler relationen til dine medarbejdere, så dit arbejde som leder understøtter organisationens mål
 • Du udvikler dit lederskab i forhold til at motivere og indgå i professionelle samtaler med dine medarbejdere.

Målgruppe:

Modulet er for dig, som vil styrke dine kompetencer til at udvikle og lede relationer og samarbejde i organisationen.

Forløb og priser

Faget er en del af diplomuddannelsen i Ledelse. Du kan gennemføre din diplomuddannelse på 2 år, hvis du tager ét obligatorisk fag og to valgfag hvert semester. Du har op til 6 år til at fuldføre din uddannelse.

Hvis du vælger at tage hele uddannelsen på 60 ECTS er prisen DKK 87.000. Her er der ydet en rabat på DKK 5.000. Du betaler DKK 35.000 før opstart, DKK 17.300 før 3. modul, DKK 21.100 før de valgfrie fag og DKK 14.500 før afgangsprojektet.

Hvis du vælger kun at tage de obligatoriske fag på 30 ECTS er prisen DKK 48.500. Her er der ydet en rabat på DKK 3.400. Du betaler DKK 35.000 før opstart og DKK 13.500 før 3. modul.

For et modul på 10 ECTS er prisen DKK 17.300. For et modul på 5 ECTS er prisen DKK 9.200. For afgangsprojektet er prisen DKK 14.500.

Forplejning indgår i priserne, litteratur betales særskilt.

Læs mere om den samlede diplomuddannelse i Ledelse >>

Niveau

Faget er en del af Diplomuddannelsen i Ledelse. En diplomuddannelse svarer til en bachelor, som er en mellemlang videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din diplomuddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Læs om økonomi på din efteruddannelse

Optagelseskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring. Alternativt andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene.

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

­

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få lavet en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem, og hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering

Ansøgningsfrist

Én uge før opstart.

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart faktureres det fulde beløb.

Kontakt

 • Jane Boysen Damgaard
  Jane Boysen Damgaard
  Uddannelseskoordinator / projektleder. Akademiuddannelser aftenhold
 • Lone Hermann Andreassen
  Lone Hermann Andreassen
  Uddannelseschef