Tilmelding Diplomuddannelse i Ledelse

På denne side kan du tilmelde dig hele diplomuddannelsen i ledelse.

Du tilmelder dig de 3 obligatoriske fag, 3 valgfrie fag og afgangsprojektet.

Uddannelsen giver dig 60 ECTS point, som svarer til en mellemlang videregående uddannelse.

Gå til siden for Diplomuddannelse i Ledelse >>

DKK 72.600
Eksamen: Mundtlig eksamen
Omfang: 60 ECTS
Varighed: 09:00-16:00
Prisen kr. 72.600 er eksklusiv litteratur. Dertil kommer forplejning på kr. 7500,- inkl. moms og konferencepakke på kr. 6900,- inkl. moms, så prisen i alt bliver kr. 87.000. Her tilmelder du dig hele diplomuddannelsen i ledelse.
Du tilmelder dig de 3 obligatoriske fag:
Det personlige lederskab og forandring, hvor der er undervisning følgende dage:
3.9.19 - 4.9.19 + 8.10.19 - 9.10.19 + 5.11.19 - 6.11.19 samt eksamen den 10.12.19 og 11.12.19.
Ledelse af medarbejdere, hvor der er undervisning følgende dage:
4.2.20 - 5.2.20 + 3.3.20 - 4.3.20 + 14.4.20 - 15.4.20 samt eksamen den 12.5.20 og 13.5.20.
Organisation, ledelse og samskabelse, hvor der er undervisning følgende dage:
1.9.20 - 2.9.20 + 6.10.20 - 7.10.20 + 3.11.20 - 4.11.20 samt eksamen den 8.12.20 og 9.12.20.
Herefter skal du have 3 valgfag:
Forandringsledelse, Strategisk ledelse samt Videns- og innovationsledelse.
og til sidst afgangsprojektet.
Datoer for valgfag og afgangsprojekt offentliggøres snarest.
Forplejning og konferencepakken kan fravælges.
Tilmeld

Niveau

Faget er en del af Diplomuddannelsen i Ledelse. En diplomuddannelse svarer til en bachelor, som er en mellemlang videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din diplomuddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på diplomniveau med op til 10.000 kr. om året. 

Læs om økonomi på din efteruddannelse

Optagelseskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring. Alternativt - andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene.

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

­

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Ansøgningsfrist

Én uge før opstart.

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, fakturerer vi DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, fakturerer vi det fulde beløb.

Kontakt

  • Jane Boysen Damgaard
    Jane Boysen Damgaard
    Uddannelseskoordinator. Diplomuddannelser og Akademiuddannelser
  • Lone Hermann Andreassen
    Lone Hermann Andreassen
    Uddannelseschef