Obligatoriske fag Diplomuddannelse i Ledelse

På denne side kan du tilmelde dig alle de obligatoriske fag under diplomuddannelsen i ledelse.

Du tilmelder dig de 3 obligatoriske fag, som sammenlagt svarer til 30 ECTS point

Gå til siden for Diplomuddannelse i Ledelse >>

DKK 38.400
Omfang: 30 ECTS
Eksamen: Mundtlig
Ansøgningsfrist: 25/01 2021
Introduktion til metode og videnskabsteori Er det længe siden du har studeret - eller har du lidt eller ingen kendskab til videnskabsteori og metode Anbefaler vi dig, at deltage på vores 2 dages introduktionsforløb læs mere og tilmeld dig her: https://www.iba.dk/efteruddannelser/indledende-studieteknik-introduktion-til-metode-og-videnskabsteori Prisen kr. 38.400 er eksklusiv litteratur. Forplejning koster kr. 4500,- inkl. moms Konferencepakke koster kr. 5600,- inkl. moms, Pris i alt kr. 48.500 Du vælger under tilmeldingen om du ønsker forplejning og konferencepakke. Her tilmelder du dig hele diplomuddannelsen i ledelse. Du tilmelder dig de 3 obligatoriske fag: Det personlige lederskab og forandring, hvor der er undervisning følgende dage: 27.1.21 - 28.1.21 + 3.3.21 - 4.3.21 + 20.4.21 - 21.4.21 samt eksamen den 19.5.2 eller 21.5.21. plus vejledningsdag den 25. marts 2021. Ledelse af medarbejdere, hvor der er undervisning følgende dage: 25.8.21 - 26.8.21 + 22.9.21 - 23.9.21 + 27.10.21 - 28.10.21 samt eksamen den 24.11.21 eller 25.11.21. plus vejledningsdag den 14. oktober 2021. Organisation, ledelse og samskabelse, hvor der er undervisning følgende dage: 26.1.22 - 27.1.22 + 2.3.22 - 3.3.22 + 7.4.22 - 8.4.22 samt eksamen den 4.5.22 eller 5.5.22. plus vejledningsdag den 17. marts 2022. Herefter skal du have 3 valgfag: og til sidst afgangsprojektet. Konferencepakken består af: Adgang til diverse lederlounges, gratis office 365 pakken samt Ledelse i Dag Vejlederdag - tilbydes som åben værksted før hver eksamen Konference/temadag, tilbydes til hvert modul På modul 1 får du endvidere en GARUDA personprofil Forplejning er frokost inkl. drikkevarer samt eftermiddags kage og kaffe/the på alle kursus dagene.
Tilmeld

Niveau

Faget er en del af Diplomuddannelsen i Ledelse. En diplomuddannelse svarer til en bachelor, som er en mellemlang videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din diplomuddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på diplomniveau med op til 10.000 kr. om året. 

Læs om økonomi på din efteruddannelse

Optagelseskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring. Alternativt - andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene.

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

­

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, fakturerer vi DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, fakturerer vi det fulde beløb.

Kontakt

  • Jane Boysen Damgaard
    Jane Boysen Damgaard
    Uddannelseskoordinator. Diplomuddannelser og Akademiuddannelser
  • Lone Hermann Andreassen
    Lone Hermann Andreassen
    Uddannelseschef