Målgruppe

Diplomuddannelsen i Kommunikation er særligt relevant for dig, hvis du har en specialfunktion inden for kommunikation, er ansat i en administrativ funktion med kommunikativt ansvar eller hvis du er leder og eller kommende leder i private virksomheder og offentlige forvaltninger.

Forår 2018:

Studieretningen begynder først i februar 2018, men hvis du vil igang tidligere, kan du begynde med de to obligatoriske fag.

Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen i Kommunikation består af:

  • To obligatoriske fag svarende til 15 ECTS
  • Fire studieretningsfag svarende til 20 ECTS
  • Valgfrit fag svarende til 10 ECTS
  • Afgangsprojekt svarende til 15 ECTS

Fag

Obligatoriske fag – i alt 15 ECTS:

 

Studieretningsfag – i alt 20 ECTS:

 

Valgfrie fag – vælg 10 ECTS:

 

Afgangsprojekt – 15 ECTS

Når du har afsluttet 60 ECTS, er du diplomuddannet. Det svarer til en mellemlang videregående uddannelse som fx en bachelor eller en HD.


Læs hvorfor diplomuddannelsen er et godt alternativ til HD

Pris

Den samlede pris for uddannelsen er DKK 58.800.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på diplomniveau med op til 10.000 kr. om året. 

Læs om økonomi på din efteruddannelse

Optagelseskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring. Alternativt - andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene.

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

­

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Kontaktpersoner