På diplom i international handel og markedsføring lærer du:

Du bliver i stand til at begrunde og formidle de valgte strategier i en salgs- og marketingplan målrettet medarbejdere, ledelse, bestyrelse og andre interessenter.

Du får også viden og værktøjer til at gennemføre branche- og konkurrentanalyser, vurdere de internationale økonomiske forhold, udvikle produkt- og konceptstrategier, samt til at arbejde med innovative platforme og processer.

Hvad med online marketing?

IBA er kendt for sin undervisning i online marketing, og diplomuddannelserne er naturligvis ingen undtagelse. På diplomniveau er undervisningen i online marketing og salg på nettet integreret i de enkelte fag og løber som en rød tråd igennem hele uddannelsen.

Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen i International handel og markedsføring består af:

 • To obligatoriske fag svarende til 15 ECTS
 • Tre studieretningsfag svarende til 25 ECTS
 • Et valgfrit fag svarende til 5 ECTS
 • Et afgangsprojekt svarende til 15 ECTS

Fag

Obligatoriske fag – i alt 15 ECTS:

Studieretningsfag – i alt 25 ECTS:

Valgfrit fag – i alt 5 ECTS:

Afgangsprojekt – 15 ECTS

Når du har afsluttet 60 ECTS, er du diplomuddannet. Det svarer til en mellemlang videregående uddannelse som fx en bachelor eller en HD 2. del.

Læs hvorfor diplomuddannelsen er et godt alternativ til HD

Pris

Den samlede pris for uddannelsen er ca. DKK 60.000.

Diplom på 2 år

De fleste tager en diplomuddannelse på 2 år, fx efter denne model:

Efterår 1. semester:
Organisation, metode og videnskabsteori

Forår 2. semester:
Økonomisk drift og styring
Kundeanalyse og forretningskoncept

Efterår 3. semester:
Branche- og konkurrentanalyse
Salgs- og forretningsudvikling

Forår 4. semester:
Valgfag - se ovenfor
Afgangsprojekt

Husk, at du selv bestemmer, hvilken rækkefølge du vil tage fagene i, og at du har op til 6 år til at færdiggøre din uddannelse.

Optagelseskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring. Alternativt andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene.

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

­

Kontaktpersoner

 • Gitte Valentin Sørensen
  Gitte Valentin Sørensen
  Uddannelseskoordinator og administrativ leder. Akademi- og diplomuddannelser
 • Mette Schmidt Will
  Mette Schmidt Will
  Marketingdirektør & Chefkonsulent
Per Lund
- Jeg har kombineret min it-profil med salg, markedsføring og forretningsudvikling. Det er virkelig inspirerende og lærerigt, når underviserne bruger deres egne erfaringer i undervisningen.
Per Lund
Webprojektleder, DGI