Formuerådgivning

Er du klar til at afdække privatkundens komplekse behov og levere den bedste rådgivning?

På faget Formuerådgivning tager du udgangspunkt i hele kundens økonomi. 

Du arbejder med finansielle løsningsmodeller, der gør dig i stand til at give dine kunder et økonomisk overblik og forslag til optimering af kundens økonomi. Du kommer i det hele taget bredt omkring alle aspekter, der kan påvirke dine kunders formue og investeringer. 
I undervisningen vil du møde et engageret team af undervisere med spidskompetencer inden for hver deres fagområde.

Formuerådgivning er et fag på Diplomuddannelse i Finansiel rådgivning. Det tilbydes også som et selvstændigt fag.

 • Daghold
 • Online
DKK 13.300
Omfang: 10 ECTS
Undervisningsdage:
27/08 2024 - 10:00-11:30 - W
04/09 2024 - 09:00-16:00 - T
30/09 2024 - 09:00-16:00 - T
01/10 2024 - 09:00-16:00 - T
28/10 2024 - 09:00-16:00 - T
29/10 2024 - 09:00-16:00 - T
12/11 2024 - 09:00-16:00 - T
27/11 2024 - 09:00-16:00 - T
28/11 2024 - 09:00-16:00 - T

W = Webinar
T = Tilstede undervisning
Eksamen: :
Skriftlig eksamen d. 11.12.2024 kl. 10:00-14:00
Ansøgningsfrist: 13/08 2024
Tilmeld
DKK 13.300
Omfang: 10 ECTS
Undervisningsdage:
27/08 2024 - 10:00-11:30 - W
04/09 2024 - 09:00-16:00 - T
30/09 2024 - 09:00-16:00 - O
01/10 2024 - 09:00-16:00 - O
28/10 2024 - 09:00-16:00 - O
29/10 2024 - 09:00-16:00 - O
12/11 2024 - 09:00-16:00 - O
27/11 2024 - 09:00-16:00 - O
28/11 2024 - 09:00-16:00 - O

W = Webinar
T = Tilstede undervisning
O = Online undervisning
Eksamen: :
Skriftlig eksamen: 11.12.2024 kl. 10:00-14:00
Ansøgningsfrist: 13/08 2024
Prisen er ekskl. litteratur.
Her skal påregnes ca. 1.400 kr.

Undervisningen og eksamen afholdes online med undtagelse af undervisningsdag
d. 4.9.2024, hvor der er fremmøde på IBA Erhvervsakademi Kolding.

Du vil få en velkomstmail ca. 2 uger før start.
Tilmeld

Hvorfor tage en formuerådgiver-uddannelse?

På uddannelsen til Formuerådgiver får du styrket dine analytiske evner til at evaluere komplekse økonomiske scenarier, samtidig med at de er dygtige kommunikatorer, der kan forklare tekniske koncepter på en forståelig måde. 

Værdi for dig

Læser du Formuerådgivning får du opbygget kompetencer i en økonomisk, kompleks verden.

 • Du lærer om strategier til styrkelse af relationer til den formuende kunde.
 • Du får overblik over kundens økonomiske situation og skattemiljøer.
 • Du får kendskab til identificering af optimeringsmuligheder.
 • Du lærer om investeringsprocessen, aktivuniverset, porteføljeteori, risikostyring, strategisk aktivallokering, produktvalg og aktiv/passiv beslutninger.
 • Du lærer om regler for finansiel investeringsrådgivning og værdipapirhandel.
 • Du lærer om op- og nedsparingsplaner, §41 overførsler, arv, testamente, begunstigelse, særeje og investeringsmuligheder.
 • Du bliver klogere på finansieringsmuligheder, aktiv gældspleje og investering i forskellige ejendomstyper.

Værdi for din arbejdsgiver

Gennem uddannelsen til Formuerådgiver får du opbygget kompetencer, som din arbejdsplads får glæde af. Vi arbejder med teorier og viden, så din privatkunderådgivning bliver endnu mere helhedsorienteret og grundig.

 • Du øger niveauet i virksomhedens rådgivning af privatkunder.
 • Du bliver mere effektiv i din afdækning og formidling af komplekse sager.

Hvem kan læse Formuerådgivning?

Faget er for dig, som vil arbejde mere professionelt og helhedsorienteret i din rådgivning af private kunder. Og som i den forbindelse ønsker at kunne inddrage alle aspekter af kundens økonomi og kunne formidle det til kunden på en forståelig måde.

Hvad er formuerådgivning?

Formuerådgivning involverer håndtering og optimering af en enkeltpersons eller en families økonomiske aktiver og investeringer. En formuerådgiver har til opgave at levere skræddersyet finansiel rådgivning baseret på kundens ønsker og risikovillighed. Typiske opgaver inkluderer investeringsplanlægning, porteføljeforvaltning, skatteoptimering og generel økonomisk planlægning. Formuerådgiveren fungerer som en nøgleperson, der guider kunden gennem komplekse finansielle beslutninger med det formål at sikre værdiforøgelse og opfyldelse af økonomiske mål.

Niveau

Faget er en del af den merkantile diplomuddannelse. En diplomuddannelse svarer til en bachelor, som er en mellemlang videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din diplomuddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på diplomniveau med op til 10.000 kr. om året. 

Læs mere om dine muligheder for tilskud til efteruddannelse.

Optagelseskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring (relevant erhvervserfaring dokumenteres via CV). Alternativt - andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene.

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, fakturerer vi DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, fakturerer vi det fulde beløb.

Kontakt

Uddannelseschef

Undervisere

 • Anette Jensen
  Anette Jensen
  Adjunkt
 • Jens Bisbo
  Jens Bisbo
  Underviser i investering
 • Frank Hvid Petersen
  Frank Hvid Petersen
  Underviser i Formuerådgivning og Investering
 • Henrik Skov Soltoft
  Henrik Skov Soltoft
  Pensionsspecialist
Test dig selv: Gæt uddannelsen. Spil med her.