Formuerådgivning

For at give dine kunder den bedste rådgivning skal du kunne afdække kundens komplekse behov.

På faget Formuerådgivning tager du udgangspunkt i kundens livsfase og du lærer at vurdere risikoprofilen og formuestrategien for din specifikke kunde. Du arbejder med finansielle løsningsmodeller, der gør dig i stand til nemt at give dine kunder et økonomisk overblik.

Du lærer at begrunde og formidle viden om rentestruktur, skattemiljø, porteføljeinvestering og gældspleje. Og du kommer i det hele taget bredt omkring alle aspekter, der kan påvirke dine kunders formue og investeringer.

DKK 10.400
Eksamen: Skriftlig eksamen
Omfang: 10 ECTS
Varighed: 8 dage fra kl. 9-16
Prisen er ekskl. litteratur. Der er undervisning i 2019 kl. 9.00-16.00 den 22. august, 17. - 18. september, 3. - 4. oktober, 30. - 31. oktober og 19. november. Faget afsluttes med en 4 timers skriftlig eksamen den 10. december 2019.
Tilmeld

Du lærer om:

 • Segmenteringsmodeller og kundeprofiler
 • Investering i aktiver, pension, fast ejendom, obligationer, aktier og investeringsforeningsbeviser
 • Regler for finansiel investeringsrådgivning og værdipapirhandel i det private kundesegmentet
 • Praksis og metode inden for forsikringsordninger
 • Arv, testamenter, begunstigelse og særeje.

Værdi for virksomheden:

 • Du øger niveauet i virksomhedens rådgivning af privatkunder
 • Du bliver mere effektiv i din afdækning og formidling af komplekse sager
 • Din privatkunderådgivning bliver helhedsorienteret og grundig.

Målgruppe

Faget er for dig, som vil arbejde mere professionelt og helhedsorienteret i din rådgivning af private kunder. Og som i den forbindelse ønsker at kunne inddrage alle aspekter af kundens økonomi og kunne formidle det til kunden på en forståelig måde.

Niveau

Faget er en del af den merkantile diplomuddannelse. En diplomuddannelse svarer til en bachelor, som er en mellemlang videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din diplomuddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på diplomniveau med op til 10.000 kr. om året. 

Læs om økonomi på din efteruddannelse

Optagelseskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring. Alternativt - andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene.

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

­

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Ansøgningsfrist

Én uge før opstart.

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, fakturerer vi DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, fakturerer vi det fulde beløb.

Undervisere

 • Henrik Skov Soltoft
  Henrik Skov Soltoft
  Pensionsspecialist
 • Allan Klein Mikkelsen
  Allan Klein Mikkelsen
  Chefkonsulent
 • Frank Hvid Petersen
  Frank Hvid Petersen
  Underviser i Formuerådgivning
 • Anja Mølgaard
  Anja Mølgaard
  Underviser i formuerådgivning

Kontakt