Den finansielle sektor i fremtiden

Har du styr på de megatrends, som rammer den finansielle sektor? Ellers har du muligheden her.

Få viden, færdigheder og kompetencer til at kunne foretage en helhedsorienteret vurdering af fremtidsudsigterne inden for samfundsscenarier, demografi, bæredygtighed (ESG), regulativer og teknologier, således du kan identificere risici og muligheder, samt påtage dig ansvar inden for de gældende rammer for kunderådgivning.  

Med den viden kan du bedre løse konkrete praksisnære opgaver inden for kunderådgivning, arbejde med forretningsgange samt indgå i tværfaglige udviklingsprojekter i den finansielle sektor.

Den finansielle sektor i fremtiden kan læses som et selvstændigt fag eller som en del af Diplomuddannelse i Finansiel rådgivning.

DKK 6.900
Omfang: 5 ECTS
Undervisningsdage:
03/04 2024 - 10:00-11:30 - W
10/04 2024 - 09:00-16:00 - T
07/05 2024 - 09:00-16:00 - T
29/05 2024 - 09:00-16:00 - T
11/06 2024 - 09:00-16:00 - T

W = Webinar
T = Tilstede undervisning
Eksamen: :
Aflevering af opgave: 24.6.2024
Ansøgningsfrist: 20/03 2024
Prisen er ekskl. litteratur.
Her skal påregnes ca. 500 kr.

Du vil modtage en indkaldelse ca. 3 uger før start.
Tilmeld

Værdi for dig:

 • Du lærer om demografisk udvikling, herunder at servicere forskellige aldersgrupper og sammensætte den optimale medarbejderstab
 • Du får kendskab til samfundsscenarier og deres betydning for kunderådgivningen
 • Du lærer om bæredygtighed (ESG), herunder lovkrav til ESG, bæredygtige investeringer og obligationer samt udarbejdelse af ESG analyser
 • Du lærer om aktuelle krav og fremtidige regelsæt inden for compliance
 • Du får kendskab til digital disruption og det internationale og nationale fintech økosystem.

Værdi for din arbejdsgiver:

 • Du kan med større præcision vurdere fremtidsudsigter, både for virksomheden og for kunden.
 • Du kender til de nyeste trends på det finansielle område og kan hjælpe din arbejdsplads med at følge med udviklingen.
 • Du kan være på forkant med juridiske ændringer og regulatoriske fokusområder.

Målgruppe:

Dette fag er for dig, der vil være et skridt foran. Du vil kunne foretage en helhedsorienteret vurdering af den finansielle sektor og med større sandsynlighed sikre, at din kunde tager nogle fornuftige, fremtidssikrede valg.

Tag et webinar

Eksamensform

Den studerende skal skriftligt udarbejde et indviduelt ”Temapapir og portfolio”, dvs. der skal udarbejdes en portfolio af skriftlige opgaver, hvor den studerende får mulighed for at arbejde med egen praksis og problemstillinger inden for rammerne af  fagets emner.

Økonomi & Tilskud

Der kan desuden søges fuld støtte til deltagerbetalingen og litteratur via Finanskompetencepuljen. Søg her >>

Niveau

Faget er en del af den merkantile diplomuddannelse. En diplomuddannelse svarer til en bachelor, som er en mellemlang videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din diplomuddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Optagelseskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring (relevant erhvervserfaring dokumenteres via CV). Alternativt - andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene.

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, fakturerer vi DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, fakturerer vi det fulde beløb.

Kontakt

Undervisere

 • Frank Hvid Petersen
  Frank Hvid Petersen
  Underviser i Formuerådgivning og Investering
Bæredygtighed skal skabe værdi for virksomhederne