Den finansielle sektor i fremtiden

Har du styr på FinTech, digital disruption, crowdfunding, blockchain, compliance, deleøkonomi og automatisering af beslutningsprocesser? Ellers har du her muligheden for at få det.

Få viden og kompetencer til at kunne foretage en helhedsorienteret vurdering af din kundes fremtidsudsigter. Det gælder inden for demografi, regulativer og teknologier. Lær at identificere risici og tage ansvar inden for de gældende rammer for kunderådgivning. 

På faget kommer du til at arbejde med de nyeste digitale og teknologiske tiltag. Du lærer at vurdere demografiske, regulatoriske og juridiske fremtidsudsigter i den finansielle sektor. Med den viden kan du bedre løse konkrete praksisnære opgaver inden for kunderådgivning.

Der er ingen hold i øjeblikket.

Giv mig besked, når jeg kan tilmelde mig næste hold

Fornavn

Efternavn

Email

Tlf:

Du lærer om:

  • Planlagte fremtidige reguleringer, både økonomiske og juridiske
  • Tværfaglige udviklingsprojekter i den finansielle sektor
  • Aktuelle krav og fremtidige regelsæt inden for compliance
  • Automatisering af beslutningsprocesser.

Værdi for virksomheden:

  • Du kan med større præcision vurdere fremtidsudsigter, både for virksomheden og for kunden
  • Du kan yde rådgivning der tager højde for juridiske ændringer
  • Du kender til de nyeste trends på det finansielle område og kan hjælpe din arbejdsplads med at følge med udviklingen.

Målgruppe:

Dette fag er for dig, der vil være et skridt foran. Du vil kunne foretage en helhedsorienteret vurdering af den finansielle sektor og med større sandsynlighed sikre, at din kunde tager nogle fornuftige, fremtidssikrede valg.

Niveau

Faget er en del af den merkantile diplomuddannelse. En diplomuddannelse svarer til en bachelor, som er en mellemlang videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din diplomuddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på diplomniveau med op til 10.000 kr. om året. 

Læs om økonomi på din efteruddannelse

Optagelseskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring. Alternativt - andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene.

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

­

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Ansøgningsfrist

Én uge før opstart.

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, fakturerer vi DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, fakturerer vi det fulde beløb.

Kontakt