På diplomuddannelsen i Finansiel rådgivning kommer du til at arbejde med de mest centrale begreber og modeller inden for formuerådgivning, kundesamspil, investeringsporteføljer, risikoprofiler, investeringsprodukter og den finansielle sektor i fremtiden.

Du får kompetencer til at samarbejde internt og eksternt på både strategisk, taktisk og operationelt niveau i organisationen. Du oparbejder viden, du kan sætte i spil i andre afdelinger end din egen.

Med fokus på formuerådgivning af privatkunder lærer du at sammensætte komplekse løsninger. Du arbejder med konkrete og praksisnære problemstillinger og bliver i stand til at varetage udviklingsorienterede arbejdsopgaver.

Diplomuddannelsen i Finansiel rådgivning på IBA

På IBA kan du læse en hel Diplomuddannelse i Finansiel rådgivning, eller du kan vælge et eller flere enkelte fag.

En diplomuddannelse i Finansiel rådgivning tages i efter- og videreuddannelsessystemet. Uddannelsen ligger på samme niveau som en bachelor i uddannelsessystemet  og et et godt alternativ til en HD2 i Regnskab og Økonomistyring (HDR). Læs mere om Diplomuddannelsen som alternativ til HD her.

Diplomuddannelsen giver dig adgang til uddannelser på Master- elller kandidatniveau. 

Hold dig opdateret. Tilmeld nyhedsbrev

Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen i finansiel rådgivning består af:

  • To obligatoriske fag svarende til 15 ECTS
  • Studieretningsfag og valgfag svarende til 30 ECTS
  • Afgangsprojekt svarende til 15 ECTS

Fag

Obligatoriske fag – i alt 15 ECTS:

Studieretningsfag – i alt 30 ECTS:

Afgangsprojekt – 15 ECTS

Når du har afsluttet 60 ECTS, er du diplomuddannet. Det svarer til en mellemlang videregående uddannelse som fx en bachelor eller en HD.

Læs hvorfor diplomuddannelsen er et godt alternativ til HD

Book et karrierermøde

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på diplomniveau med op til 10.000 kr. om året. 

Læs mere om dine muligheder for tilskud til efteruddannelse.

Optagelseskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring (relevant erhvervserfaring dokumenteres via CV). Alternativt - andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene.

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Kontakt

Sådan får Brian tid til job, familie og uddannelse