Videnskabsteori og metode

Videnskabsteori er en metode til at anskue verden og hænger sammen med metodelære.

Metodelære handler blandt andet om at blive bevidst om, hvordan du undersøger de spørgsmål, du stiller til dit fag.

Faget er obligatorisk på diplomuddannelsen i Digital konceptudvikling. Det tilbydes også som et selvstændigt fag.

DKK 6.900
Omfang: 5 ECTS
Undervisningsdage:
21/03 2024 kl. 08:30-15:30
02/04 2024 kl. 08:30-15:30
10/04 2024 kl. 08:30-15:30
16/04 2024 kl. 08:30-15:30
Eksamen: :
1.5.2024
Ansøgningsfrist: 07/03 2024
Prisen er ekskl. litteratur.

Du vil modtage en indkaldelse med nærmere information ca. 3 uger
før holdstart.
Tilmeld

Værdi for dig:

 • Du lærer om brugen af kvalitative og kvantitative metoder og forståelse for validiteten af metoder
 • Du lærer om videnskabelige metoder til eget praktisk arbejde med brugerundersøgelser
 • Du bliver klogere på tests og analyser af digitale kommunikationsløsningers design, funktionalitet, brugervenlighed og informationsarkitektur.

Værdi for din arbejdsgiver:

 • Du kender til viden i stedet for holdninger.
 • Du har kendskab til metoder, der sikrer et højt strategisk niveau.

Sådan gennemfører du en fuld diplomuddannelse

Hvis du vil gennemføre din diplomuddannelse på 2 år, skal du tage ét obligatorisk fag og to valgfag hvert semester. Du har op til 6 år til at fuldføre din uddannelse.

Læs mere om den samlede diplomuddannelse i digital konceptudvikling

Målgruppe

Marketing-, web- og kommunikationsansvarlige med ambitioner om at skabe gode resultater med digitale medier og kommunikation på tværs af medier.

Bæredygtighed skal skabe værdi for virksomhederne

Niveau

Faget er en del af Diplomuddannelsen i Digital konceptudvikling. En diplomuddannelse svarer til en bachelor, som er en mellemlang videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din diplomuddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på diplomniveau med op til 10.000 kr. om året. 

Læs mere om dine muligheder for tilskud til efteruddannelse.

Optagelseskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring (relevant erhvervserfaring dokumenteres via CV). Alternativt - andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene.

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, fakturerer vi DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, fakturerer vi det fulde beløb.

Kontakt

 • Malene Schøning Hansen
  Malene Schøning Hansen
  Uddannelseskoordinator

Undervisere

 • Thomas Gerstrøm
  Thomas Gerstrøm
  Adjunkt
Sådan får Brian tid til job, familie og uddannelse