Mediaplatforme i kunderejsen

Jeres kunder er på en rejse, inden de beslutter sig til at handle hos jer. Rejsen begynder med et ønske eller behov, og derfra bevæger kunden sig afsted. Måske går rejsen til sociale medier, måske til google, måske til jeres hjemmeside.

På valgfaget Mediaplatforme i kunderejsen lærer du alt om, hvilke stationer, kunderne stopper ved – og hvordan du kan sikre, at de når sikkert frem til købs-destinationen hos jer.

Medieplatforme i kunderejsen er et valgfag på diplomuddannelsen i Digital konceptudvikling.

Sådan tager du diplomfaget

Diplomfaget Content Marketing udbydes som Content Marketing Manager.

Læs mere og tilmeld dig uddannelsen

Du lærer om:

  • At udvikle en strategi for den digitale kunderejse.
  • hvordan du skaber størst effekt ved at vælge de rigtige platforme og det rigtige indhold.
  • hvordan forskellige platforme bedst bruges sammen.

Værdi for virksomheden:

  • Viden om, hvordan data kan bruges til at udvikle bedre kundeoplevelser.
  • Viden om, hvordan en del af arbejdet i digital markedsføring kan automatiseres.

Sådan gennemfører du en fuld diplomuddannelse

Hvis du vil gennemføre din diplomuddannelse på 2 år, skal du tage ét obligatorisk fag og to valgfag hvert semester. Du har op til 6 år til at fuldføre din uddannelse.

Læs mere om den samlede diplomuddannelse i digital konceptudvikling

Målgruppe

Marketing-, web- og kommunikationsansvarlige med ambitioner om at skabe gode resultater med digitale medier og kommunikation på tværs af medier.

Niveau

Faget er en del af Diplomuddannelsen i Digital konceptudvikling. En diplomuddannelse svarer til en bachelor, som er en mellemlang videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din diplomuddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Læs om økonomi på din efteruddannelse

Optagelseskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring. Alternativt andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene.

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få lavet en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem, og hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart faktureres det fulde beløb.