Content Marketing

Content marketing er alle vegne i øjeblikket – og med god grund. Den indholdsbaserede markedsføring tager udgangspunkt i de nyeste kommunikationstendenser. Men det er også en disciplin, som kræver strategisk sans og vedholdenhed for at lykkes. Og så skader det ikke at bevare den kritiske sans, for content marketing er ikke svaret på enhver markedsføringsudfordring.

Det lærer du alt sammen på dette valgmodul på diplomuddannelsen i Digital konceptudvikling.

Sådan tager du diplomfaget

Diplomfaget Content Marketing udbydes som Content Marketing Manager.

Læs mere og tilmeld dig uddannelsen

Du lærer om:

  • Hvordan content marketing kan vinde og fastholde kunder og ambassadører på både BtC og BtB- markederne samt for organisationer.
  • Hvordan du kan udvikle og distribuere indhold på rette sted til rette tid.
  • Redaktionelle metoder og redskaber til at fortælle den gode historie målrettet.

Værdi for virksomheden:

  • Mulighed for at udvikle en businesscase og indholdsstrategi samt forankre den i organisationen.
  • Viden om fordele og ulemper ved at bruge content marketing.
  • Redskaber til effektmåling.

Sådan gennemfører du en fuld diplomuddannelse

Hvis du vil gennemføre din diplomuddannelse på 2 år, skal du tage ét obligatorisk fag og to valgfag hvert semester. Du har op til 6 år til at fuldføre din uddannelse.

Læs mere om den samlede diplomuddannelse i digital konceptudvikling

Målgruppe

Marketing-, web- og kommunikationsansvarlige med ambitioner om at skabe gode resultater med digitale medier og kommunikation på tværs af medier.

Niveau

Faget er en del af Diplomuddannelsen i Digital konceptudvikling. En diplomuddannelse svarer til en bachelor, som er en mellemlang videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din diplomuddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Læs om økonomi på din efteruddannelse

Optagelseskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring. Alternativt andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene.

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få lavet en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem, og hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart faktureres det fulde beløb.