Hvem læser diplomuddannelsen i Digital konceptudvikling?

Diplomuddannelsen i Digital konceptudvikling er for dig, der arbejder med digitale medier og kommunikation i dagligdagen. Det kan være på et bureau, i en organisation, i en virksomhed eller som iværksætter i din egen virksomhed. Som studerende lærer du at udvikle strategier og nye koncepter for digital markedsføring og kommunikation, der vil kunne anvendes i erhvervslivet. 

Uddannelsen egner sig til medarbejdere i både små og store virksomheder samt private og offentlige organisationer, da det er en meget fleksibel uddannelse, hvor du selv sammensætter forløbet, så uddannelsen matcher dine behov og karriereplaner.

Bliv digital konceptudvikler hos IBA

På uddannelsen får du viden om de nyeste trends inden for digitale medier. Du lærer blandt andet at udvikle digitale koncepter og strategier samt tilrettelægge markedsføring og kommunikation, der virker og skaber resultater. 

Uddannelsen ruster dig til at arbejde i den aktuelle medievirkelighed, hvor kommunikationen skal være fleksibel, dynamisk og brugerorienteret. Du får indsigt i udvikling af digitale løsninger med fokus på konkrete teknologier, herunder hvordan du udvikler en digital brugeroplevelse på tværs af medier og platforme.

På uddannelsen lærer du at forstå teknologier og varetage både strategisk og forretningsorienteret konceptudvikling. Så hvis du brænder for innovation, nytænkning og hands on-erfaring med digitale løsninger, så er Digital konceptudvikling uddannelsen for dig.  

Du bliver også uddannet i at etablere webshops eller videreudvikle eksisterende e-commerce løsninger, hvis du vælger de rette valgfag.

Helle Merrild
- Vi har lært meget af at høre om hinandens udfordringer. Det har faktisk været en tillægsgevinst ved at tage uddannelsen. Du bliver klogere af andres erfaringer og meninger, men du får jo også lov at give noget igen.
Helle Merrild
Head of Marketing hos WoodUpp
Studerer en fuld diplomuddannelse i Digital Konceptudvikling
Læs hele historien her >>

Sådan er diplomuddannelse i Digital konceptudvikling opbygget

 • Tre obligatoriske moduler (15 ECTS)
 • Seks valgfrie moduler (30 ECTS). OBS: Du kan vælge op til tre af valgfagene (max 15 ECTS) fra andre uddannelser.  
 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

Når du har afsluttet og fået 60 ECTS, er du diplomuddannet. Det svarer til en mellemlang videregående uddannelse som fx en bachelor eller en HD 2. del.

Læs hvorfor diplomuddannelsen er et godt alternativ til HD>>

Afgangsprojekt

Afgangsprojektet afslutter uddannelsen og giver 15 ECTS-point.

Som studerende skriver du et afgangsprojekt, som viser, at du har lært at kombinere teori med praksis og udvikle nye elementer for at løse en relevant problemstilling.

Din opgave skal tage udgangspunkt i en problemstilling i en relevant virksomhed og være skrevet på et akademisk niveau. Du skal vise, at du kan bruge centrale metoder inden for det valgte område.

Opgaven skal vise, at du kan håndtere komplekse og flerfaglige processer indenfor e-konceptudvikling. Og at du kan gøre det i samarbejde med andre faggrupper og eksterne samarbejdspartnere.

Du skal have afgangsprojektets problemstilling godkendt af din vejleder, før du går i gang med opgaven. Og du skriver det alene eller sammen med en eller max to medstuderende.

Eksamen 

Hvert modul på uddannelsen afsluttes med en individuel prøve og en individuel karakter.

Der gives en samlet karakter for den mundtlige og den skriftlige præstation i de prøver, hvor den studerende skal forsvare et afleveret projekt. 

De tre obligatoriske moduler bedømmes med ekstern censur.

Afgangsprojektet afsluttes med en mundtlig prøve med ekstern censur. Her vægter det faglige indhold tungt.

Læs ét fag eller en hel diplomuddannelse i Digital konceptudvikling

Du har mulighed for at læse en hel diplomuddannelse i Digital konceptudvikling, eller du kan vælge et eller flere enkelte fag. Fælles for alle diplomuddannelser er dog, at diplomuddannelsen læses på deltid og sideløbende med dit job. 

Diplomuddannelsen i digital konceptudvikling – som på engelsk hedder ”Diploma of Digital Concept Development” tager du typisk i løbet af 2-3 år.

Ønsker du at tage en diplomuddannelse på 2 år, så kræver det, at du hvert semester gennemfører et obligatorisk modul og 2 valgfrie moduler.

Uddannelsen svarer til et års fuldtidsstudie og giver 60 ECTS point.

Dit alternativ til HD 2. del

En diplomuddannelse svarer til en mellemlang uddannelse (f.eks. en bachelor) - og er et godt alternativ til HD 2. del.
En diplomuddannelse i Digital konceptudvikling er derved et alternativ til HD 2. del. 

Mette Buchholtz
Et af fagene på uddannelsen er Cross Media Concepts. Det har fået de studerende til at reflektere over deres arbejde: "Jeg har fået fokus på at begynde at lytte til vores kunder. Vi kan jo gå og tro, at vi ved, hvad de vil have. Men vi har jo slet ikke spurgt dem nok," siger Mette Buchholtz (til venstre med sort skjorte).
Mette Buchholtz
Ansat hos Dansk Ventilcenter
Tager uddannelsen Digital konceptudvikling
Læs mere om holdets oplevelse med faget Cross Media Concepts >>

Lav en personlig uddannelsesplan, der passer til dig

Det kan være en fordel for dig at få lavet en samlet uddannelsesplan, så du kan få alle datoer i din kalender fra begyndelsen. Book et møde her

Undervisningen

Når du læser Digital konceptudvikling får du både teoretisk og praktisk erfaring. Undervisningen foregår i tråd med de nyeste teorier og den nyeste praksis på området. Du bliver undervist i de centrale udviklingstendenser i erhvervslivet.

Undervisningen rummer forelæsninger og klasseundervisning, som skal folde komplekse temaer ud. Du og dine medstuderende lærer at arbejde med udvikling af koncepter inden for alle digitale platforme

Alle studerende på uddannelsen kommer til at arbejde meget selvstændigt med temaerne fra undervisningen – både alene og i grupper. Herudover deltager du som studerende også i workshops, præsenterer oplæg for dine medstuderende og deltager i projektarbejde, som tager udgangspunkt i din hverdag og faglige udfordringer.

 

Undervisere

 • Jeannette Refstrup
  Jeannette Refstrup
  PR- og kommunikationsrådgiver hos Strup & Strup. Underviser i kommunikation og e-mail marketing.
 • Thomas Gerstrøm
  Thomas Gerstrøm
  Adjunkt
 • Marie Føgh Beirholm
  Marie Føgh Beirholm
  Lektor

Søg om optagelse på diplomuddannelsen i Digital konceptudvikling

Du kan tilmelde dig hele uddannelsen på én gang og sparre op til 5.000,- eller du kan tilmelde fagene enkeltvis.

Klik her for at tilmelde dig hele diplomuddannelsen i Digital konceptudvikling

Tag et webinar

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på diplomniveau med op til 10.000 kr. om året. 

Læs mere om dine muligheder for tilskud til efteruddannelse.

Optagelseskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring (relevant erhvervserfaring dokumenteres via CV). Alternativt - andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene.

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Kontakt

 • Malene Schøning Hansen
  Malene Schøning Hansen
  Uddannelseskoordinator
Marlene Lilienhoff
- Det er vigtigt at få ny viden inden for de områder, man arbejder med. Både for at skabe gode resultater for virksomheden og for at kunne imødekomme kundernes behov. Men også personligt for at opgradere sine kompetencer og kvalifikationer.
Marlene Lilienhoff
Har taget uddannelsen Social Media Advisor
Digital Marketingkoordinator, Gislev Rejser
Læs hele Marlenes historie her >>
Tag et webinar