Diplomuddannelse i Bæredygtig Virksomhed

Virksomhedens sociale ansvarlighed - diplomuddannelse

Virksomhedens sociale ansvarlighed er et diplomfag, der gør dig i stand til at identificere mulige innovative tiltag og vurdere, hvilken betydning det sociale ansvar i en virksomhed har for en værdiskabende forretningsudvikling.

Et aktuelt spørgsmål i dette fag er, hvordan diversitet kan skabe bedre forretning? Et andet er, hvordan I kan bruge jeres sociale ansvarlighed til at tiltrække og fastholde jeres medarbejdere?

Faget her gør dig i stand til at tænke den sociale dimension med i jeres hele jeres værdikæde.

Du får nemlig styr på alt fra arbejdsmarkedskonventioner til menneskerettigheder og at bruge dem til at skabe en bedre trivsel og socialt ansvarlig organisation.

Virksomhedens social ansvarlighed er et retningsspecifikt fag på Diplomuddannelse i Bæredygtig virksomhed. Det tilbydes også som et selvstændigt fag.

Vær med til at danne et hold!

Skriv dig op her, så giver vi dig besked, så snart vi er mange nok.

Fornavn

Efternavn

Email

Tlf:

Du får bl.a. viden og forståelse for:

 • Arbejdsmarkedskonventioner
 • Arbejdsret og arbejdsmarkedspolitik
 • Menneskerettigheder
 • Antikorruption.

Værdi for dig:

 • Du lærer om forskellige typer af ansvarlighed, og hvordan disse kan blive værdiskabende for virksomheden.
 • Du lærer praksis, teorier og metoder inden for social ansvarlighed herunder implementering og kommunikation af CSR internt og eksternt. 

Værdi for din arbejdsgiver:

 • Du kan vurdere virksomhedens potentiale for social ansvarlighed og vælge, hvilket niveau den skal være på.
 • Du kan både selvstændigt og i et tværfagligt samarbejde vurdere og give konkrete anbefalinger om kompleksiteten og dilemmaerne i virksomhedens sociale ansvarlighed.

Målgruppe

Diplomfaget Virksomhedens sociale ansvar er for dig, der gerne vil vide mere om betydningen af det sociale ansvar for en værdiskabende forretningsudvikling. Måske arbejder du med salg eller markedsføring. Måske er du rådgiver, leder eller investor. Uanset din rolle får du viden om virksomhedens potentiale for at tænke social ansvarlighed ind i forretningsudviklingen.

Optagelseskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring. Alternativt - andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene

Niveau

Faget er en del af den merkantile diplomuddannelse. En diplomuddannelse svarer til en bachelor, som er en mellemlang videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din diplomuddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på diplomniveau med op til 10.000 kr. om året. 

Læs mere om dine muligheder for tilskud til efteruddannelse.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, fakturerer vi DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, fakturerer vi det fulde beløb.

Kontakt

 • Allan Klein Mikkelsen
  Allan Klein Mikkelsen
  Uddannelseschef
 • Jane Boysen Damgaard
  Jane Boysen Damgaard
  Uddannelseskoordinator. Diplomuddannelser og Akademiuddannelser
Bæredygtighed skal skabe værdi for virksomhederne