Virksomheden og certificeringer, rapportering og dokumentation - diplomuddannelse

Lær, hvordan du analyserer markedets efterspørgsel af bæredygtighed samt forstå og udvælg de relevante mærkninger og certificeringer vedrørende miljø, klima, sociale forhold og menneskerettigheder. Lær også, hvordan du gør det i forhold til virksomhedens behov, når du læser diplomfaget Virksomheden og certificeringer, rapportering og dokumentation.

Faget giver dig kompetencer til at udarbejde og fremlægge et stærkt beslutningsgrundlag, når I skal vælge hvilke mærker og certificeringer, der er relevante for jeres arbejde med bæredygtighed.

Samtidig lærer du, hvordan I kan dokumentere, at I som virksomhed forsvarligt håndterer jeres forhold til miljøet, og dokumentere hvordan I lever op til den gældende lovgivning.

Faget er et retningsspecifikt fag på Diplomuddannelse i Bæredygtig virksomhed. Det tilbydes også som et selvstændigt fag.

DKK 6.900
Omfang: 5 ECTS
Undervisningsdage:
02/09 2024 kl. 09:00-16:00
16/09 2024 kl. 09:00-16:00
30/09 2024 kl. 09:00-16:00
07/10 2024 kl. 09:00-16:00
Eksamen: :
28. oktober 2024
Litteratur: Prisen er eksklusiv litteratur.
Forplejning: Der er mulighed for tilkøb af forplejning til kr. 220,- pr. dag ekskl. moms
Forplejningen består af morgenmad, frokost inkl. drikkevarer samt eftermiddagskage.
Kaffe, the og andre varianter af varme drikke og koldt vand er tilgængelig ub hele dagen.
Ansøgningsfrist: 19/08 2024
Introduktion til videnskabsteori:
Er det længe siden du har studeret - eller har du lidt eller ingen kendskab til videnskabsteori? Så anbefaler vi dig, at deltage på vores introduktionsforløb læs mere og tilmeld dig her: https://www.iba.dk/efteruddannelser/indledende-studieteknik-introduktion-til-metode-og-videnskabsteori
Tilmeld

Du får bl.a. viden og forståelse for:

 • Mærkningsordninger og certificeringer.

 • Kvalitetsstandarder.

 • Lovgivning vedrørende kvalitetsmærkning.

 • Miljøledelse og bæredygtighedsrapportering.

 • Intern og ekstern bæredygtighedskommunikation.

Værdi for dig:

 • Du lærer, hvordan du kan kortlægge, afrapportere og dokumentere, så virksomheden kan udvælge relevante mærkninger og certificeringer.

 • Du sætter retningen for den eksterne og interne kommunikation, så den bæredygtige adfærd styrkes.

 • Du lærer om sammenhængen mellem en god rapportering og troværdig kommunikation til bl.a. kunder.

 • Du bliver i stand til at forholde dig til de mange forskellige certifikater indenfor bæredygtighed samt deres betydning for kommunikation til virksomhedens kunder.

Værdi for din arbejdsgiver

 • Du kan skabe et solidt beslutningsgrundlag for valg af standarder, mærkninger og certificeringer i en virksomhed og give konkrete anbefalinger vedrørende relevante certificeringer.

 • Du kan analysere markedets efterspørgsel af certifikater indenfor bæredygtighed.

 • Du kan formidle virksomhedens politik for certificering, rapportering og dokumentation i relation til virksomhederne, brugere og samarbejdspartnere.

Målgruppe

Virksomheden og certificeringer, rapportering og dokumentation er et diplomfag, der blandt andet er relevant for dig, der er indkøber, produktudvikler, fabrikschef eller arbejder med shipping og logistik.

Optagelseskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring. Alternativt - andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene

Niveau

Faget er en del af den merkantile diplomuddannelse. En diplomuddannelse svarer til en bachelor, som er en mellemlang videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din diplomuddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på diplomniveau med op til 10.000 kr. om året. 

Læs mere om dine muligheder for tilskud til efteruddannelse.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, fakturerer vi DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, fakturerer vi det fulde beløb.

Kontakt

 • Allan Klein Mikkelsen
  Allan Klein Mikkelsen
  Uddannelseschef
 • Jane Boysen Damgaard
  Jane Boysen Damgaard
  Uddannelseskoordinator. Diplomuddannelser og Akademiuddannelser