Virksomheden og certificeringer, rapportering og dokumentation - diplomuddannelse

Lær, hvordan du analyserer markedets efterspørgsel af bæredygtighed og forstå og udvælg de relevante mærkninger og certificeringer om miljø, klima, sociale forhold og menneskerettigheder. Lær også, hvordan du gør det i forhold til virksomhedens behov, når du læser diplomfaget Virksomheden og certificeringer, rapportering og dokumentation.

Faget giver dig kompetencer til at udarbejde og fremlægge et stærkt beslutningsgrundlag, når I skal vælge hvilke mærker, der er relevante for jeres arbejde med bæredygtighed.

Samtidig lærer du, hvordan I kan dokumentere, at I som virksomhed forsvarligt håndterer jeres forhold til miljøet, og dokumentere hvordan I lever op til den lovgivning, for eksempel Folketinget og EU har vedtaget på området.

Faget er et retningsspecifikt fag på Diplomuddannelse i Bæredygtig virksomhed.

Vær med til at danne et hold!

Skriv dig op her, så giver vi dig besked, så snart vi er mange nok.

Fornavn

Efternavn

Email

Tlf:

Du får bl.a. viden og forståelse for:

  • Mærkningsordninger og certificeringer
  • Kvalitetsstandarder
  • Lovgivning vedrørende kvalitetsmærkning
  • Miljøledelse og -rapportering.

Værdi for dig:

  • Du lærer, hvordan du kan kortlægge, afrapportere, dokumentere og mærke, så det passer til virksomhedens behov.
  • Du lærer om lovgivning og certifikater og deres betydning for kommunikation til virksomhedens kunder inden for bæredygtighed.

Værdi for din arbejdsgiver

  • Du kan skabe et solidt beslutningsgrundlag for valg af standarder, mærkninger og certificeringer i en given virksomhed og give konkrete anbefalinger vedrørende relevante certificeringer.
  • Du kan analyse markedets efterspørgsel af bæredygtighed i relation certifikater og mærkninger.
  • Du kan formidle virksomhedens politik for certificering, rapportering og dokumentation i relation til virksomhederne, brugere og samarbejdspartnere.

Målgruppe

Virksomheden og certificeringer, rapportering og dokumentation er et diplomfag, der blandt andet er relevant for dig, der er indkøber, produktudvikler, fabrikschef eller arbejder med shipping og logistik.

Niveau

Faget er en del af den merkantile diplomuddannelse. En diplomuddannelse svarer til en bachelor, som er en mellemlang videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din diplomuddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på diplomniveau med op til 10.000 kr. om året. 

Læs om økonomi på din efteruddannelse

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, fakturerer vi DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, fakturerer vi det fulde beløb.

Kontakt