Livscyklusanalyser - diplomuddannelse

Dette fag er et valgfag på Diplomuddannelse i Bæredygtig virksomhed. Det lærer dig, hvordan du finder ud af et produkt eller produktsystems belastning af miljøet – fra fremskaffelsen af råvarerne til produktet er slidt op og skal kasseres.

Du lærer din virksomheds produkts vej igennem værdikæden at kende - fra udvinding af råmaterialer og fremskaffelse af naturressourcer, over fremstilling af produktet, brugen af det, inklusive vedligeholdelse og reparation samt genanvendelse. 

Det gør dig i stand til at vurdere og reflektere over produktets livscyklus. Dermed kan du bidrage til ændringer i værdikæden med det formål at opnå større grad af bæredygtighed i livscyklen. 

Læs Livscyklusanalyser som del af Diplomuddannelse i Bæredygtig virksomhed eller som et selvstændigt fag.

DKK 6.900
Omfang: 5 ECTS
Undervisningsdage:
08/10 2024 kl. 09:00-16:00
22/10 2024 kl. 09:00-16:00
05/11 2024 kl. 09:00-16:00
19/11 2024 kl. 09:00-16:00
Eksamen: :
3. december 2024
Litteratur: Prisen er eksklusiv litteratur.
Forplejning: Der er mulighed for tilkøb af forplejning til kr. 220,- pr. dag ekskl. moms
Forplejningen består af morgenmad, frokost inkl. drikkevarer samt eftermiddagskage.
Kaffe, the og andre varianter af varme drikke og koldt vand er tilgængelig ub hele dagen.
Ansøgningsfrist: 24/09 2024
Introduktion til videnskabsteori:
Er det længe siden du har studeret - eller har du lidt eller ingen kendskab til videnskabsteori? Så anbefaler vi dig, at deltage på vores introduktionsforløb læs mere og tilmeld dig her: https://www.iba.dk/efteruddannelser/indledende-studieteknik-introduktion-til-metode-og-videnskabsteori
Tilmeld

Du får bl.a. viden og forståelse for:

 • Produkter- og produktproduktions miljømæssige belastning
 • Vedligehold, reparation og genanvendelse
 • Indkøb og anvendelse af råmaterialer og naturressourcer
 • Kvalitetsmærkninger.

Værdi for dig:

 • Du lærer om livscyklusanalyser i relation til virksomheden og dens produktion.
 • Du kender til metoder og teorier vedrørende udvinding af råmaterialer og forekomster af naturressourcer, fremstilling, vedligeholdelse og reparation af virksomhedens produkter.
 • Du får viden om indkøbsmuligheder og kvalitetsmærkninger af forskellige produktgrupper samt muligheder for genanvendelse.
 • Du ved, hvilken rolle ledelsen har i en implementeringsproces.

Værdi for din arbejdsgiver:

 • Du kan opstille forretningskritiske krav til indkøb og anvendelse af råmaterialer og naturressourcer, når virksomheden skal producere og skabe et værditilbud til sine kunder.
 • Du kan analysere virksomhedens miljømæssige belastning ved fremstilling af jeres produkter.
 • Du kan medvirke til at skabe et overblik over virksomhedens miljøbelastende faktorer.

Målgruppe

Måske er du indkøber, produktudvikler, rådgiver, fabrikschef eller personaleleder med ansvar for, at jeres produkter udvikler sig i en mere bæredygtig retning. Eller du er interesseret i at kvalificere dig til jobs med viden om, at et givet produkt er bæredygtigt.

Optagelseskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring. Alternativt - andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene

Niveau

Faget er en del af den merkantile diplomuddannelse. En diplomuddannelse svarer til en bachelor, som er en mellemlang videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din diplomuddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på diplomniveau med op til 10.000 kr. om året. 

Læs mere om dine muligheder for tilskud til efteruddannelse.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, fakturerer vi DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, fakturerer vi det fulde beløb.

Kontakt

 • Allan Klein Mikkelsen
  Allan Klein Mikkelsen
  Uddannelseschef
 • Jane Boysen Damgaard
  Jane Boysen Damgaard
  Uddannelseskoordinator. Diplomuddannelser og Akademiuddannelser