Diplomuddannelse i Bæredygtig virksomhed

Bæredygtigt indkøb - diplomuddannelse

Skærp jeres indkøbsstrategi med et bæredygtigt fokus - det er en del af det, du lærer på diplomfaget Bæredygtigt indkøb.

Ved at give indkøbsstrategien et bæredygtigt fokus, sørger du samtidig for, at I udvikler jeres værdikæde gennem grøn omstilling.

Du får ny viden om hvilke miljømæssige og sociale forhold der kan indarbejdes i indkøbsstrategien, herunder hvordan mærkningsordninger, standarder, ledelsessystemer og bæredygtige forretningsmodeller kan være med til at sikre, at jeres kunder opfatter jer som en attraktiv leverandør, også når det gælder bæredygtighed.

Faget er et valgfag på Diplomuddannelse i Bæredygtig virksomhed. Det tilbydes også som et selvstændigt fag.

DKK 6.900
Omfang: 5 ECTS
Undervisningsdage:
03/04 2024 kl. 09:00-16:00
17/04 2024 kl. 09:00-16:00
01/05 2024 kl. 09:00-16:00
15/05 2024 kl. 09:00-16:00
Eksamen: :
29. maj 2024
Litteratur: Prisen er eksklusiv litteratur.
Forplejning: Der er mulighed for tilkøb af forplejning til kr. 220,- pr. dag ekskl. moms
Forplejningen består af morgenmad, frokost inkl. drikkevarer samt eftermiddagskage.
Kaffe, the og andre varianter af varme drikke og koldt vand er tilgængelig ub hele dagen.
Ansøgningsfrist: 20/03 2024
Introduktion til videnskabsteori:
Er det længe siden du har studeret - eller har du lidt eller ingen kendskab til videnskabsteori? Så anbefaler vi dig, at deltage på vores introduktionsforløb læs mere og tilmeld dig her: https://www.iba.dk/efteruddannelser/indledende-studieteknik-introduktion-til-metode-og-videnskabsteori
Tilmeld

Hvad er Bæredygtigt indkøb?

Få viden, færdigheder og kompetencer til at opnå en overordnet forståelse af din arbejdsplads´ indkøbspolitikker og krav til leverandører - med fokus på bæredygtighed. Bliv i stand til at kunne anvende værktøjer til leverandørstyring, mærkningsordninger og certificeringsordninger.

Faget er den del af Diplomuddannelsen i Bæredygtig virksomhed som du kan læse mere om her. Du har mulighed for at tage Bæredygtigt indkøb enkeltstående eller som en del af en hel diplomuddannelse.

Derfor skal du tage uddannelse i Bæredygtigt indkøb

På uddannelsen bliver du præsenteret for metoder, modeller og teorier med fokus på bæredygtigt indkøb. Når du er færdig, så kender du til brugen af certificeringer og standarder inden for bæredygtige indkøb

Du får igennem uddannelsen en viden om, hvordan du vælger og arbejder sammen med leverandører på baggrund af samfundsansvarlighed, rentabilitet og miljøhensyn. Du får en dybere forståelse for de dilemmaer, der potentielt kan opstå, når der skal træffes bæredygtige beslutninger. Og du bliver i stand til at være med til at sætte retningen for virksomhedens bæredygtige indkøbspolitik og selvstændigt drive initiativerne.

Hvilken værdi giver Bæredygtigt indkøb for min arbejdsgiver?

Kort skitseret så får din arbejdsgiver glæde af dine nye kompetencer fordi du biliver i stand til at:

 • Gennemføre dokumenterede, rentable og bæredygtige indkøb.

 • Opstille parametre for mere ansvarlige indkøb, og hvordan du vurderer indkøb fra en samfundsansvarlig forbrugers perspektiv.

 • Formidle løsninger inden for ansvarligt indkøb og deres betydning for virksomheden.

 • Udarbejde en bæredygtig og konkurrencedygtig indkøbspolitik.

Hvem henvender diplomfaget sig til?

Faget er perfekt for dig, der allerede arbejder med indkøb, men som gerne vil have en ekstra dimension på din viden. Måske har du allerede en grundlæggende viden om bæredygtigt indkøb og ønsker at kunne omsætte det til konkret handling. Eller også ønsker du generelt mere viden om bæredygtighed i indkøbsfunktionen.

Optagelseskrav for diplomfaget

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring. Alternativt - andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene

Niveau

Faget er en del af den merkantile diplomuddannelse. En diplomuddannelse svarer til en bachelor, som er en mellemlang videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din diplomuddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på diplomniveau med op til 10.000 kr. om året. 

Læs mere om dine muligheder for tilskud til efteruddannelse.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, fakturerer vi DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, fakturerer vi det fulde beløb.

Kontakt

 • Allan Klein Mikkelsen
  Allan Klein Mikkelsen
  Uddannelseschef
 • Jane Boysen Damgaard
  Jane Boysen Damgaard
  Uddannelseskoordinator. Diplomuddannelser og Akademiuddannelser

Undervisere

 • Alis Sindbjerg Hinrichsen
  Alis Sindbjerg Hinrichsen
  Commercial Business Development Lead hos LEGO
Sådan får Brian tid til job, familie og uddannelse