Afgangsprojekt - Bæredygtig Virksomhed - diplomuddannelse

Dit afgangsprojekt er en væsentlig del af din diplomuddannelse i Bæredygtig virksomhed. Med dit afgangsprojekt fordyber dig inden for uddannelsens faglige område, og du bruger viden fra alle de fag, du har læst på uddannelsen. På den måde skaber du sammenhæng i al din nye viden og får den brugt i praksis.

Du bestemmer selv, hvad du vil skrive afgangsprojekt om, men det skal løse en relevant problemstilling inden for Bæredygtig virksomhed i praksis.

Afgangsprojektet gennemføres som en vekselvirkning mellem undervisning, vejledning og selvstudium. 

Du kan skrive afgangsprojekt og gå til afsluttende eksamen, når du har bestået alle tidligere prøver og i alt har samlet 45 ECTS-point.

Afgangsprojektet tæller 15 ECTS-point. Dermed kommer din samlede uddannelse op på 60 ECTS-point – svarende til et års fuldtidsstudie.

En diplomuddannelse svarer dermed til en mellemlang uddannelse som en bachelor eller en HD 2. del, og du kan, hvis du vil, bygge oven på den med en master-uddannelse.

DKK 14.700
Omfang: 15 ECTS
Undervisningsdage:
07/10 2024 kl. 09:00-13:00
21/10 2024 kl. 09:00-13:00
Eksamen: :
20. januar 2025
Litteratur: Prisen er eksklusiv litteratur.
Forplejning: Der kan tilkøbes morgenmad og frokost inkl. drikkevarer til kr. 136 kr. ex. moms pr. dag

Der er adgang til gratis kaffe i forskellige varianter, the, koldt vand hele dagen
Ansøgningsfrist: 23/09 2024
Tilmeld

Afgangsprojektet lærer dig:

 • At koble praksis og teori inden for det merkantile område og med fokus på bæredygtig forretningsudvikling.
 • At beskrive og formidle en kompleks problemstilling, at analyse problemet og vurdere forskellige løsningsmuligheder.
 • At styre et afgangsprojekt og udføre kreativ problemløsning selvstændigt i denne sammenhæng.
 • At evaluere din læring og identificere din egne kompetenceudviklingsbehov.

Niveau

Faget er en del af den merkantile diplomuddannelse. En diplomuddannelse svarer til en bachelor, som er en mellemlang videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din diplomuddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på diplomniveau med op til 10.000 kr. om året. 

Læs mere om dine muligheder for tilskud til efteruddannelse.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, fakturerer vi DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, fakturerer vi det fulde beløb.

Kontakt

 • Allan Klein Mikkelsen
  Allan Klein Mikkelsen
  Uddannelseschef
 • Jane Boysen Damgaard
  Jane Boysen Damgaard
  Uddannelseskoordinator. Diplomuddannelser og Akademiuddannelser
Sådan får Brian tid til job, familie og uddannelse