AU i Finansiel rådgivning

Data, marked og afsætning

Få styr på statistik og dataanalyse, og bliv dygtigere til at vurdere markedet

Faget er retningsbestemt obligatorisk på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning.

På faget data, marked og afsætning får du kompetencer til at analysere og vurdere centrale erhvervsøkonomiske problemstillinger.

Herudover får du kompetencer til at anvende relevante modeller og metoder til løsning af de ovennævnte problemstillinger.

Data, marked og afsætning er et valgfag på Akademiuddannelse i Finansiel rådgivning. Det tilbydes også som et selvstændigt fag.

Du får bl.a. viden og forståelse for

  • Generelle statistiske begreber, metoder og modeller, herunder
  • Deskriptiv statistik
  • Sandsynlighedsteori, stikprøveanalyse, hypotesetest og regressions- og korrelationsanalyse
  • Dataindsamling med henblik på markedsanalyse og afsætning
  • Statistisk metode i forbindelse med afsætning af finansielle produkter

Værdi for dig

  • Du opnår eftaring med at indsamle data i forhold til markedsanalyse og afsætning
  • Du får kompetencerne til at løse erhvervsøkonomiske problemstillinger og analysere den indsamlede data

Værdi for din arbejdsgiver 

  • Nyeste modeller og metoder til at analysere og vurdere erhvervsøkonomiske problemstillinger
  • Stå stærkere ved at kunne vurdere markedet bedre og analysere data i virksomheden

Målgruppe

Faget er til dig der beskæftiger dig med dataanalyse, statistik og sandsynlighedsteori, og gerne vil være i stand til selv at foretage statistiske undersøgelser og vurdere usikkerheden ved de anvendte modeller, for efterfølgende i dit arbejde at kunne foreholde dig kritisk til forecast og budgettering i virksomheder eller af konkrete varer.

Book et karrierermøde

Niveau

Faget er en del af Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Du kan med stor fordel vælge et "Indledende kursus" før eller sideløbende med, at du deltager på et fagmodul.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er i job, kan du også søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) til rigtigt mange af de uddannelser, du finder på IBA Erhvervsakademi Kolding.

Er du faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på akademiniveau med op til 10.000 kr. om året.

Læs om økonomi og tilskud til din efteruddannelse

Optagelseskrav

Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget.

Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.

Kontakt