AU i Finansiel rådgivning

Bolighandel 3

Få styr på dokumenterne ved ejendomshandel

Faget er et retningsbestemt obligatorisk fag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning.

I faget Bolighandel 3, vil du opnå færdigheder i at anvende centrale metoder og redskaber i praksis, der knytter sig til ejendomsmæglers opgaver i relation til købsaftalen, berigtigelse, køberrådgivning, særlige ejendomstyper i en bolighandel, byggeteknik og –lovgivning.

Den studerende opnår færdigheder i kommunikation og forhandling og skal kunne yde rådgivning i alle ejendomshandlens faser.

Du får bl.a. viden og forståelse for

 • Rollen som rådgiver for forbrugere
 • Indgåelse af købsaftale og handel
 • Køberrådgivning, herunder berigtigelse og tinglysning
 • Mangler ved fast ejendom, herunder håndteringen af disse
 • Bygningsteknik, materialelære og lovgivning
 • Særlige ejendomstyper

Værdi for dig

 • Erfaring med relevante juridiske regler, som håndtering af dokumenter, i ejendomsmæglerens arbejdsopgaver
 • Kompetencer til at give kunderådgivning i alle faser af en ejendomshandel
 • Du får viden omkring byggelovgivning og tekniske forhold ved boliger

Værdi for din arbejdsgiver 

 • ​Bred viden omkring håndtering af dokumenterne ved en ejendomshandel
 • Nyeste viden omkring juridiske regler på området
 • Erfaring med byggelovgivningen

Målgruppe

Faget er for dig, der rådgiver kunder om alle ejendomshandlens faser i relation til de udarbejdede dokumenter, f.eks. salgsopstilling, købsaftale, formidlingsaftale samt salgsbudget og salgsprovenu. 

Tag et webinar

Niveau

Faget er en del af Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Du kan med stor fordel vælge at have læst følgende akademifag forinden Bolighandel 3:

Bolighandel 1
Bolighandel 2

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er i job, kan du også søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) til rigtigt mange af de uddannelser, du finder på IBA Erhvervsakademi Kolding.

Er du faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på akademiniveau med op til 10.000 kr. om året.

Læs om økonomi og tilskud til din efteruddannelse >>

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.

Kontakt