AU i Finansiel rådgivning

Bolighandel 2

I 'Bolighandel 2' lærer du at anvende centrale metoder og redskaber i praksis, der knytter sig til ejendomsmæglerens opgaver.

Faget er et retningsbestemt obligatorisk fag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning.

I faget Bolighandel 2 opnår du færdigheder i at behandle opgaver som opstår, når formidling af en boligejendom indbefatter lovgivning. Du opnår ydermere færdigheder i at markedsføre boligejendomme samt arbejde inden for de rammer, GDPR, god skik og branchens professionsansvar udgør.

Endvidere vil du opnå færdigheder i at anvende centrale metoder og redskaber i praksis, der knytter sig til ejendomsmæglers opgaver ved formidling af en boligejendom, hvor ejendommen er udlejet og/eller er nødlidende.

Læs Bolighandel 2 som del af Akademiuddannelse i Finansiel rådgivning eller som et selvstændigt fag.

Du får bl.a. viden og forståelse for

 • Markedsføring og førsalg, herunder flere købere og budrunde
 • Love om miljøbeskyttelse, jordforurening, naturbeskyttelse og reglerne om fredsskov og hævd
 • Lejeret, dvs. udlejer og lejers opgaver og ansvar vedr. lejeboligens stand, lejebetaling, fremleje, bytte, lejefastsættelse i regulerede og uregulerede kommuner, opsigelsesregler, begrundelser samt frister
 • Nødlidende ejendomme og tvangsauktion
 • Finansiering af boliger
 • GDPR

Værdi for dig

 • Du opnår viden omkring udlejning af ejerboliger
 • Erfaring med finansiering og eksisterende lån
 • Kompetencer inden for tvangsauktion over fast ejendom og andelsbeviser

Værdi for din arbejdsgiver

 • Viden om finansieret handel, herunder overtagelse af indestående lån
 • Erfaring med det juridiske forløb ved en tvangsauktion
 • Viden omkring finansiering af boliger, lejeret

Målgruppe

Faget er for dig, der vil klædes på til at rådgive om, hvordan man indgår lejeaftaler og fastsætter husleje, samt have en viden om reglerne for tvangsauktion, så du på den ene side kan være med til at forebygge tvangsauktion og på den anden side kan rådgive en auktionskøber om handlen. 

Tag et webinar

Niveau

Faget er en del af Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt studie.


Du kan med stor fordel vælge at have læst følgende akademifag forinden Bolighandel 2:

Bolighandel 1

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er i job, kan du også søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) til rigtigt mange af de uddannelser, du finder på IBA Erhvervsakademi Kolding.

Er du faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på akademiniveau med op til 10.000 kr. om året.

Læs om økonomi og tilskud til din efteruddannelse >>

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.

Kontakt