AU i Finansiel rådgivning

Bolighandel 1

Med 'Bolighandel 1' bliver du klar til at assistere ved ejendomshandel.

Faget er et retningsbestemt obligatorisk fag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning.

På faget Bolighandel 1 får du teoretisk og praktisk viden om forskellige ejendomskategorier og den ejendomsjura, der knytter sig til omsætning og erhvervelse af fast ejendom.

Du lærer at anvende gældende regler for ejendomshandel og assistere ved salg af boliger, og opnår en forståelse for ejendomsmæglerens ansvar og pligter, herunder professionens faglige etik og afgrænsninger til øvrige aktører.

Bolighandel 1 kan læses som et selvstændigt fag eller som en del af Akademiuddannelse i Finansiel rådgivning

Du får bl.a. viden og forståelse for

 • Lov om formidling af fast ejendom, forbrugerbeskyttelsesloven samt energimærkeloven – med dertil hørende bekendtgørelser
 • Ejendomskategorier, ejendomstyper og ejerformer og den dertil knyttede ejendomsjura
 • Særlovgivning, ejendomsskat og ejendomsværdiskat
 • Skatteregler i ejertid og ved salg
 • Formularer – formidlingsaftalen, salgsbudget/salgsprovenu, salgsopstilling
 • Professionsansvar – herunder god skik regler

Værdi for dig

 • Teoretisk og praktisk viden inden for ejendomsjura, omsætning og erhvervelse af fast ejendom
 • Kompetencer til at assistere ved salg af boliger
 • Viden omkring skatteregler i ejertid og ved salg

Værdi for din arbejdsgiver

 • Mulighed for at assistere ved ejendomshandel
 • Kompetencer og viden inden for ejendomsjura, skatteregler og ejendomshandel 

Målgruppe

Faget er for dig, der vil lære at opstille udbud af ejendomme til salg og have fod på papirgangene ved omsætning af fast ejendom. Dig der gerne vil have en forståelse for ejendomsmæglerens ansvar, pligter og faglige etik, og et indblik i skatteforhold, for efterfølgende at kunne assistere ved salg af ejendom.

Book et karrierermøde

Niveau

Faget er en del af Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt studie.


Du kan med stor fordel vælge at have læst følgende akademifag forinden Bolighandel 1:

Markeds-og forretningsforståelse af ejendomsmæglerbranchen
Samfundsøkonomi i ejendomshandel
Erhvervsjura for ejendomsmæglere

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er i job, kan du også søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) til rigtigt mange af de uddannelser, du finder på IBA Erhvervsakademi Kolding.

Er du faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på akademiniveau med op til 10.000 kr. om året.

Læs om økonomi og tilskud til din efteruddannelse

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.

Kontakt