Diplomuddannelse i Bæredygtig virksomhed

Bæredygtig forretningsudvikling

Bæredygtig forretningsudvikling er for dig, der har brug for viden, færdigheder og kompetencer til at udvikle og udvælge innovative og bæredygtige forretningsideer og værdikæder.

Forbrugere og beslutningstagere kræver nemlig i dag fokus på bæredygtighed. Derfor giver faget her dig en dybere forståelse for bæredygtighed som begreb og som driver af udvikling.

Du lærer at koble forretningsudvikling og grøn omstilling og bruge værdikæden som afsæt for mere bæredygtig virksomhed. Du lærer, hvordan du omsætter politikker og mål til bæredygtig udvikling og implementering gennem tiltag og handlinger i virksomheden

Du får desuden indsigt i den miljøpolitiske dagsorden og FNs 17 verdensmål.

Uddannelsen kan du bruge til at skabe konkrete handlingsplaner i virksomheden.

Bæredygtig orretningsudvikling er et obligatorisk modul på Diplomuddannelse i Bæredygtig virksomhed.Det tilbydes også som et selvstændigt fag.

DKK 13.300
Omfang: 10 ECTS
Undervisningsdage:
04/02 2025 kl. 09:00-16:00
18/02 2025 kl. 09:00-16:00
04/03 2025 kl. 09:00-16:00
18/03 2025 kl. 09:00-16:00
01/04 2025 kl. 09:00-16:00
28/04 2025 kl. 09:00-16:00
Eksamen: :
19.5.2025
Forplejning: Der er mulighed for tilkøb af forplejning til kr. 220,- pr. dag ekskl. moms
Forplejningen består af morgenmad, frokost inkl. drikkevarer samt eftermiddagskage.
Kaffe, the og andre varianter af varme drikke og koldt vand er tilgængelig ub hele dagen.
Ansøgningsfrist: 21/01 2025
Tilmeld

Hvad er Bæredygtig forretningsudvikling?

Diplomfaget Bæredygtig forretningsudvikling giver dig viden, færdigheder og kompetencer omkring begrebet bæredygtighed. Du bliver i stand til at analysere og vurdere bæredygtighed i forhold til din arbejdsplads forretningsudvikling, herunder økologiske kredsløb, klimapåvirkninger og naturressourcer.

Du får en grundlæggende indsigt i den gældende miljøpolitiske dagsorden og de 17 verdensmål. Du får viden og kompetencer til at udvælge innovative bæredygtige forretningsideer og værdikæder til brug i forretningsudviklingen. 

Derfor skal du læse Bæredygtig forretningsudvikling

På diplomfaget lærer du metoder, modeller og teorier, så du kan finde frem til bæredygtige forretningsideer og værdikæder i virksomheden. Du bliver i stand til at kunne analysere og vurdere virksomhedens niveau for bæredygtighed og kan dermed udvikle og eksekvere virksomhedens bæredygtighedsstrategi. 

Når du er færdig med uddannelsen, så har du fået kompetencerne til at kunne formidle praksisnære og ikke mindst faglige problemstillinger og løsninger i relation til virksomhedens indsats på det bæredygtige område, til samarbejdspartnere, kunder og interesserenter. Du ved endvidere hvilke krav der skal stilles, hvis I indhenter tilbud inden for det bæredygtige område.

Målgruppe

Diplomfaget Bæredygtig forretningsudvikling er for dig, der måske er rådgiver eller leder og har brug for en kommerciel og merkantil vinkel på bæredygtighed, fordi det efterspørges i dit marked.

Optagelseskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring. Alternativt - andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene.

Niveau

Faget er en del af den merkantile diplomuddannelse. En diplomuddannelse svarer til en bachelor, som er en mellemlang videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din diplomuddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på diplomniveau med op til 10.000 kr. om året. 

Læs mere om dine muligheder for tilskud til efteruddannelse.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, fakturerer vi DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, fakturerer vi det fulde beløb.

Kontakt

  • Allan Klein Mikkelsen
    Allan Klein Mikkelsen
    Uddannelseschef
  • Jane Boysen Damgaard
    Jane Boysen Damgaard
    Uddannelseskoordinator. Diplomuddannelser og Akademiuddannelser
Jørn Pedersen
- Mange får lige kigget på elforbruget eller vandet, og så har man jo allerede gjort noget. Men bæredygtighed handler også om at løfte det op på et højere niveau. Jeg tror, der er mange muligheder for udvikling, når man arbejder strategisk med bæredygtighed.
Jørn Pedersen
Udviklingsdirektør
Læs hele historien her >>
Sådan får Brian tid til job, familie og uddannelse