Bæredygtig forretningsudvikling - diplomuddannelse

Bæredygtig forretningsudvikling er for dig, der har brug for viden, færdigheder og kompetencer til at udvikle og udvælge innovative og bæredygtige forretningsideer og værdikæder.

Forbrugere og beslutningstagere kræver nemlig i dag fokus på bæredygtighed. Derfor giver faget her dig en dybere forståelse for bæredygtighed som begreb og som driver af udvikling.

Du lærer at koble forretningsudvikling og grøn omstilling og bruge værdikæden som afsæt for mere bæredygtig virksomhed. Du lærer, hvordan du omsætter politikker og mål til bæredygtig udvikling og implementering gennem tiltag og handlinger i virksomheden

Du får desuden indsigt i den miljøpolitiske dagsorden og FNs 17 verdensmål.

Uddannelsen kan du bruge til at skabe konkrete handlingsplaner i virksomheden.

Bæredygtig orretningsudvikling er et obligatorisk modul på Diplomuddannelse i Bæredygtig virksomhed.

DKK 13.300
Omfang: 10 ECTS
Undervisningsdage:
24/01 2023 kl. 09:00-16:00
07/02 2023 kl. 09:00-16:00
21/02 2023 kl. 09:00-16:00
07/03 2023 kl. 09:00-16:00
21/03 2023 kl. 09:00-16:00
11/04 2023 kl. 09:00-16:00
Eksamen: :
Den 2. maj 2023
Ansøgningsfrist: 10/01 2023
Prisen er ekskl. litteratur

Du modtager information om de praktiske oplysninger
ca. 14. dage før kursus start.

Ret til ændringer forbeholdes.

Introduktion til videnskabsteori:
Har du lidt eller ingen kendskab til videnskabsteori, eller er det måske længe siden du har studeret?
Så anbefaler vi dig, at deltage på vores introduktionsforløb
læs mere og tilmeld dig her:

https://www.iba.dk/efteruddannelser/indledende-studieteknik-introduktion-til-metode-og-videnskabsteori
Tilmeld

Du får bl.a. viden og forståelse for:

 • De 17 verdensmål og aktuel miljøpolitik
 • Bæredygtige forretningsideer
 • Værdikæder
 • Ressourcebevidsthed og optimering.

Værdi for dig:

 • Du lærer metoder, modeller og teorier, så du kan finde frem til bæredygtige forretningsideer og værdikæder i virksomheden.
 • Du lærer modeller og teorier om elementerne i bæredygtighed og vigtigheden af dette i individers, virksomheders og samfundets udvikling.
 • Du lærer om virksomhedens udvikling under hensyntagen til bæredygtighed og de 17 verdensmål.

Værdi for din arbejdsgiver:

 • Du kan vurdere og vælge løsninger til bæredygtige forretningsideer og værdigkæder.
 • Du kan analysere og vurdere virksomhedens niveau for bæredygtighed.
 • Du kan formidle indsatsen på det bæredygtige område til samarbejdspartnere, kunder og interesserenter.
 • Du ved, hvilke krav der skal stilles, hvis I indhenter tilbud inden for det bæredygtige område.

Målgruppe

Diplomfaget Bæredygtig forretningsudvikling er for dig, der måske er rådgiver eller leder og har brug for en kommerciel og merkantil vinkel på bæredygtighed, fordi det efterspørges i dit marked.

Optagelseskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring. Alternativt - andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene.

Niveau

Faget er en del af den merkantile diplomuddannelse. En diplomuddannelse svarer til en bachelor, som er en mellemlang videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din diplomuddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på diplomniveau med op til 10.000 kr. om året. 

Læs om økonomi på din efteruddannelse

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, fakturerer vi DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, fakturerer vi det fulde beløb.

Kontakt

 • Allan Klein Mikkelsen
  Allan Klein Mikkelsen
  Uddannelseschef
 • Jane Boysen Damgaard
  Jane Boysen Damgaard
  Uddannelseskoordinator. Diplomuddannelser og Akademiuddannelser
DSV flytter ledernes undervisning ud i det fri