Bæredygtig forretningsudvikling - diplomuddannelse

Bæredygtig forretningsudvikling er for dig, der har brug for viden, færdigheder og kompetencer til at udvikle og udvælge innovative og bæredygtige forretningsideer og værdikæder.

Forbrugere og beslutningstagere kræver nemlig i dag fokus på bæredygtighed. Derfor giver faget her dig en dybere forståelse for bæredygtighed som begreb og som driver af udvikling.

Du lærer at koble forretningsudvikling og grøn omstilling og bruge værdikæden som afsæt for mere bæredygtig virksomhed. Du lærer, hvordan du omsætter politikker og mål til bæredygtig udvikling og implementering gennem tiltag og handlinger i virksomheden

Du får desuden indsigt i den miljøpolitiske dagsorden og FNs 17 verdensmål.

Uddannelsen kan du bruge til at skabe konkrete handlingsplaner i virksomheden.

Bæredygtig orretningsudvikling er et obligatorisk modul på Diplomuddannelse i Bæredygtig virksomhed.

DKK 10.400
Omfang: 10 ECTS
Undervisningsdage:
10/03 2022 kl. 09:00-16:00
17/03 2022 kl. 09:00-16:00
25/03 2022 kl. 09:00-16:00
30/03 2022 kl. 09:00-16:00
04/04 2022 kl. 09:00-16:00
20/04 2022 kl. 09:00-16:00
Eksamen: :
9.5.2022
Ansøgningsfrist: 24/02 2022
Tilmeld

Du får bl.a. viden og forståelse for:

 • De 17 verdensmål og aktuel miljøpolitik
 • Bæredygtige forretningsideer
 • Værdikæder
 • Ressourcebevidsthed og optimering.

Værdi for dig:

 • Du lærer metoder, modeller og teorier, så du kan finde frem til bæredygtige forretningsideer og værdikæder i virksomheden.
 • Du lærer modeller og teorier om elementerne i bæredygtighed og vigtigheden af dette i individers, virksomheders og samfundets udvikling.
 • Du lærer om virksomhedens udvikling under hensyntagen til bæredygtighed og de 17 verdensmål.

Værdi for din arbejdsgiver:

 • Du kan vurdere og vælge løsninger til bæredygtige forretningsideer og værdigkæder.
 • Du kan analysere og vurdere virksomhedens niveau for bæredygtighed.
 • Du kan formidle indsatsen på det bæredygtige område til samarbejdspartnere, kunder og interesserenter.
 • Du ved, hvilke krav der skal stilles, hvis I indhenter tilbud inden for det bæredygtige område.

Målgruppe

Diplomfaget Bæredygtig forretningsudvikling er for dig, der måske er rådgiver eller leder og har brug for en kommerciel og merkantil vinkel på bæredygtighed, fordi det efterspørges i dit marked.

Niveau

Faget er en del af den merkantile diplomuddannelse. En diplomuddannelse svarer til en bachelor, som er en mellemlang videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din diplomuddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på diplomniveau med op til 10.000 kr. om året. 

Læs om økonomi på din efteruddannelse

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, fakturerer vi DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, fakturerer vi det fulde beløb.

Kontakt

Simone skulle passe ned i en kasse. Læse mere her