Bæredygtig forretningsudvikling - diplomuddannelse

Bæredygtig forretningsudvikling er for dig, der har brug for viden, færdigheder og kompetencer til at udvikle og udvælge innovative og bæredygtige forretningsideer og værdikæder.

Faget gør dig i stand til at analysere og vurdere bæredygtighed i relation til forretningsudvikling og tage hensyn til det økologiske kredsløb, påvirkningen af klimaet og forbrug af naturens ressourcer. 

Du får desuden indsigt i den miljøpolitiske dagsorden og FNs 17 verdensmål.

Uddannelsen kan du bruge til at skabe konkrete handlingsplaner i virksomheden.

Bæredygtig forretningsudvikling er et obligatorisk modul på Diplomuddannelse i Bæredygtig virksomhed.

Vær med til at danne et hold!

Skriv dig op her, så giver vi dig besked, så snart vi er mange nok.

Fornavn

Efternavn

Email

Tlf:

Du får bl.a. viden og forståelse for:

 • De 17 verdensmål og aktuel miljøpolitik
 • Bæredygtige forretningsideer
 • Værdikæder
 • Ressourcebevidsthed og optimering.

Værdi for dig:

 • Du lærer metoder, modeller og teorier, så du kan finde frem til bæredygtige forretningsideer og værdikæder i virksomheden.
 • Du lærer modeller og teorier om elementerne i bæredygtighed og vigtigheden af dette i individers, virksomheders og samfundets udvikling.
 • Du lærer om virksomhedens udvikling under hensyntagen til bæredygtighed og de 17 verdensmål.

Værdi for din arbejdsgiver:

 • Du kan vurdere og vælge løsninger til bæredygtige forretningsideer og værdigkæder.
 • Du kan analysere og vurdere virksomhedens niveau for bæredygtighed.
 • Du kan formidle indsatsen på det bæredygtige område til samarbejdspartnere, kunder og interesserenter.
 • Du ved, hvilke krav der skal stilles, hvis I indhenter tilbud inden for det bæredygtige område.

Målgruppe

Diplomfaget Bæredygtig forretningsudvikling er for dig, der måske er rådgiver eller leder og har brug for en kommerciel og merkantil vinkel på bæredygtighed, fordi det efterspørges i dit marked.

Niveau

Faget er en del af den merkantile diplomuddannelse. En diplomuddannelse svarer til en bachelor, som er en mellemlang videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din diplomuddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på diplomniveau med op til 10.000 kr. om året. 

Læs om økonomi på din efteruddannelse

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, fakturerer vi DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, fakturerer vi det fulde beløb.

Kontakt