Lederuddannelse

Anne Sofie tog en lederuddannelse, mens hun passede sin lederstilling

Allerede da Anne Sofie Diepeveen havde arbejdet som social- og sundhedsassistent i to måneder, kom forstanderen og sagde, at hun havde planer med hende. Forstanderen mente, at Anne Sofie skulle gå efter jobbet som teamleder.

Og den plan var Anne Sofie da frisk på. Så efter at have arbejdet målrettet på det i to et halvt år, begyndte hun på en lederuddannelse, og kort tid efter blev hun som lovet forfremmet til teamleder. 

Ledere som Anne Sofie

Anne Sofie har i fem år arbejdet på Plejecenter Bonderupgård i Københavns Kommune. Hun begyndte som nyuddannet social- og sundhedsassistent i efteråret 2011.

I ni år har IBA haft et samarbejde med social- og sundhedsforvaltningen i Københavns Kommune, så IBA videreuddanner mellemledere i hele organisationen til akademiledere.

Videreuddannelsen giver et løft til hele organisationen, fordi mellemlederne arbejder med deres egne udfordringer og får rådgivning af IBAs undervisere undervejs. 

Gør som ledere i Københavns Kommune og uddan dig som leder i arbejdstiden:

Du kan gøre det på et åbent hold, hvor du selv bestemmer tempo og valgfag

Eller på Akademilederen, hvor du melder dig til en hel uddannelse med faste fag fra begyndelsen. Så følger du det samme hold hele vejen og får ekstra vejledning og sparring af underviseren ude i din virksomhed i løbet af uddannelsen. 

Anne Sofie Diepeveen ville bare ud og arbejde, da hun var færdig med sin social- og sundhedsassistentuddannelse. Men nu er hun blevet helt vild med at efteruddanne sig.

Sugede erhvervserfaring til sig fra begyndelsen

Mens Anne Sofie de første par år høstede erfaringer med at arbejde som social- og sundhedsassistent i forskellige teams på Plejecenter Bonderupgård, tog hun også lige uddannelserne som praktikkoordinator og demenskoordinator.

Og så faldt hun for den måde, som Bonderupgård har delt plejecentrets 65 beboere op på. De bor i små enheder med 10-12 beboere i hver. Så som teamleder ville hun få to assistenter, en hjælper og en køkken/rengøringsassistent i sit team. Mens administrative opgaver som løn og vagtplaner lå på kontoret.

- Noget af det gode ved Bonderupgård er, at man har indrettet arbejdsopgaverne, så teamlederen er med til at tage beboerne op om morgenen og dosere medicin. På den måde kan lederen hele tiden se,  hvad der rører sig, siger Anne Sofie, som i 2014 fik mulighed for at begynde på uddannelsen som akademileder i arbejdstiden.

Og få måneder efter blev hun tilbudt sit første job som teamleder.

Stor brug for viden om forandringsledelse

Ret hurtigt fandt hun ud af, at det med at kunne lede medarbejderne gennem forandringer, var en stor del af dagligdagen. For Bonderupgård er en del af Københavns Kommune, hvor der ofte indføres nye regler og procedurer.

- Mine medarbejdere kan jo godt stille spørgsmål ved, hvorfor der hele tiden er noget nyt. Gennem min uddannelse er jeg blevet bedre til at forklare, hvad vi gør. Og hvorfor forandringer egentlig er nødvendige, siger Anne Sofie, der også glæder sig over den store viden, hun nu har om forskellige persontyper.

Den bruger hun til at lære sit personale så godt at kende, at hun kan målrette sin ledelse mod hver enkelt. Og på den måde hjælpe og støtte hver enkelt. 

Forandringer skal serveres på forskellige måder

- Jeg synes bestemt ikke, at mine medarbejdere er negative omkring forandringer. Men de skal have det serveret på forskellige måder, siger Anne Sofie, som fra begyndelsen har været vildt glad for sit ”kanonspændende job”.

Og hun har også måtte drage sine erfaringer ved at være teamleder i forskellige afdelinger. For der er jo forskel på at lede nyansatte og dem, der er gamle i gårde.

- Som led mellem medarbejderen og forstanderen skal jeg jo hjælpe med at få det hele til at køre, og når man ikke har nogen ledelseserfaring, så er det rigtig godt at få noget teori på. Og fordi jeg hele tiden har uddannet mig ved siden af, er teori og praksis gået hånd i hånd, siger Anne Sofie. 

Nu vil Anne Sofie læse til sygeplejerske

Hendes nye lederuddannelse har givet den nu 25-årige Anne Sofie blod på tanden. Så hvor hun for fem år siden bare ville ud og arbejde med eksamensbeviset som social- og sundhedsassistent i hånden, så har hun nu søgt ind på sygeplejeskolen. Hun er kommet ind og begynder til februar at læse sygeplejerske på fuld tid.

- Jeg vil gerne have en større faglighed i min tilgang til beboerne. Og så går udviklingen i den retning, at der bliver behov for flere og flere sygeplejersker på plejecentrene. Og den udvikling vil jeg gerne klæde mig på til, siger Anne Sofie, som bevarer tilknytningen til Bonderupgård som fritidsjob og er helt sikker på, at hun vil arbejde som leder igen, når hun er færdiguddannet sygeplejeske.

Læs mere om dine muligheder for at tage en akademiuddannelse i ledelse ligesom Anne Sofie

Kontakt

  • Gitte Valentin Sørensen
    Gitte Valentin Sørensen
    Uddannelseskoordinator og administrativ leder. Akademi- og diplomuddannelser
Mia Petersen Wichmann
- Den her uddannelse har givet mig stor selvtillid som leder. Nu har jeg pludseligt fået noget at have det i, og jeg tror mere på mig selv.
Mia Petersen Wichmann
Divisions Manager hos Leman i Greve
Har læst akademilederen på IBA
Læs historien >>