AU i Finansiel rådgivning

Analyse af regnskabsdata

Dette fag gør dig i stand til at lave kvantitativ analyse af regnskabsdata

Faget er retningsbestemt obligatorisk på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning.

På faget lærer du at udvælge og anvende statiske modeller på regnskabsdata samt at teste relevante hypoteser på data. Desuden får du styr på stikprøvekontrol og på at forholde dig kritisk til forecast og budgettering i virksomheder og på konkrete varer eller projekter.

Læs Analyse af regnskabsdata som del af Akademiuddannelse i Finansiel rådgivning eller som et selvstændigt fag.

Du får bl.a. viden og forståelse for

  • Generelle statistiske begreber, metoder og modeller, herunder deskriptiv statistik, sandsynlighedsteori, stikprøveanalyse, hypotesetest og regressions- og korrelationsanalyse
  • Dataindsamling med henblik på revision
  • Anvendelsesmuligheder for statistisk metode på praktisk revision

Værdi for dig

  • Du lærer om forskellige modeller inden for regnskabsdata
  • Erfaring med at teste relevante hypoteser på data
  • Kompetencer til at lægge et budget for virksomheden

Værdi for din arbejdsgiver

  • Mulighed for at få udarbejdet en forecast og budgettering på konkrete varer eller projekter
  • Viden omkring nyeste modeller og metoder

Målgruppe

Faget er for dig, der vil lære at gennemføre en kvantitativ analyse af regnskabsdata, hvor du benytter grundlæggende statistisk metode.

Tag et webinar

Niveau

Faget er en del af Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Du kan med stor fordel vælge et "Indledende kursus" før eller sideløbende med, at du deltager på et fagmodul.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er i job, kan du også søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) til rigtigt mange af de uddannelser, du finder på IBA Erhvervsakademi Kolding.

Er du faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på akademiniveau med op til 10.000 kr. om året.

Læs om økonomi og tilskud til din efteruddannelse

Optagelseskrav

Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget.

Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.

Kontakt