Salgsledelse

Siden er under udarbejdelse.

På uddannelsen i Salgsledelse får du indblik og forståelse for forskellige ledelses- og motivationsteorier. 

Du lærer at organinisere salget, træne sælgere,
Du opnær forståelse for markedspotentiale og budgettering.

DKK 9.300
Omfang: 10 ECTS
Undervisningsdage:
21/04 2022 kl. 09:00-16:00
22/04 2022 kl. 09:00-16:00
05/05 2022 kl. 09:00-16:00
06/05 2022 kl. 09:00-16:00
19/05 2022 kl. 09:00-16:00
20/05 2022 kl. 09:00-16:00
Eksamen: :
10. juni 2022
Ansøgningsfrist: 07/04 2022
Prisen er eksklusiv litteratur
Tilmeld

Vi er stolte af samarbejdspartnerne på vores mange uddannelser. Samarbejdet sikrer os altid den nyeste viden på området.

Du får bl.a. viden og forståelse for

 • Grundlæggende viden om praksis og central anvendt teori og metode inden for både strategisk, taktisk og operationel salgsledelse.
 • De ledelsesmæssige krav og forventninger som sælgere, andre afdelinger og øvrige interessenter stiller til ledelse af salget og til salgslederens forskellige opgaver og roller.
 • Have udviklingsbaseret viden om metoder, værktøjer og principper anvendt til rekruttering, aflønning, motivation, fastholdelse, træning og udvikling af den enkelte sælger såvel som den samlede salgsorganisation.
 • Kende principper for salgets organisering samt hensigtsmæssig ansvarsfordeling i salget, herunder anvendelse af mellemhandlere og digitale salgsplatforme
 • Kende praksis i forhold til salgslederens anvendelse af salgsrapportering, salgsopfølgning og salgsunderstøttende teknologier og have forståelse for de forskellige værktøjers fordele og ulemper.

Værdi for dig

 • Kunne anvende og kombinere centrale metoder og redskaber, der knytter sig til salgsledelse, og selvstændigt vurdere og formidle praksisnære og situationsbestemte løsningsmuligheder inden for salgsledelse.
 • Kunne identificere og beskrive de væsentligste salgsstrategiske problemstillinger og opstille samt vælge relevante løsningsmuligheder og udarbejde tilhørende processer for salgsfunktionen
 • Vurdere markedspotentiale samt udarbejde salgsbudgetter efter forskellige metoder og vurdere den bedst egnede tilgang til  opstilling af salgsmål i forlængelse heraf.
 • Arbejde systematisk med sparring omkring udarbejdelse af salgsplaner samt opfølgning på sælgeres eller mellemhandleres salgsmål og salgsindsats og vurdere nødvendige justeringer 

Værdi for din arbejdsgiver

Varetage et salgsledelsesansvar i praksis og udvikle egen praksis samt reflektere over egen rolle som salgsleder
Deltage aktivt i et internt tværorganisatorisk samarbejde om at realisere organisationens mål, herunder planlægge og varetage ledelse af udarbejdelsen og eksekveringen af virksomhedens salgsstrategi med tilhørende salgsprocesser
Vurdere og anvende forskellige metoder til salgsopfølgnings- og målstyringssamtaler med såvel egne sælgere som mellemhandlere
Anvende centrale metoder til motivation og udvikling af salgsorganisationen samt ledelse af salgsmøder

Niveau

Faget er en del af Akademiuddannelsen i Salg og markedsføring. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Du kan med stor fordel vælge et "Indledende kursus" før eller sideløbende med, at du deltager på et fagmodul.

Vi gør særligt opmærksom på, at der er projektskrivning i fagmoduler, som afsluttes med mundtlig eksamen.

Er det længe siden, at du senest har skrevet en projekt-(opgave), så er det en god investering med et "Indledende kursus i studieforberedelse, studieteknik og projektskrivning". Her lærer du både om studieteknik og forskellige facetter i projektskrivning.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er i job, kan du også søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) til rigtigt mange af de uddannelser, du finder på IBA Erhvervsakademi Kolding.

Er du faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på akademiniveau med op til 10.000 kr. om året.

Læs om økonomi og tilskud til din efteruddannelse

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.

Uddannelseschef

 • Andreas Bach-Laursen
  Andreas Bach-Laursen
  Lektor og uddannelsesleder

Kontakt

Tilmeld dig et webinar