Med en akademiuddannelse i Bæredygtighed og grøn omstilling vil du være i stand til at:

 • Afdække, udvælge og implementere bæredygtige initiativer i praksis.
 • Udvikle virksomhedens opgaver med henblik på bæredygtighed og grøn omstilling.
 • Udvikle en bæredygtig strategi.
 • Udarbejde handlingsplaner, der matcher virksomhedens behov.
 • Deltage i tværfagligt samarbejde om virksomhedens grønne profil.
 • Formidle virksomhedens bæredygtige strategi og udfordringer både internt og eksternt.

Hvad betyder Bæredygtighed i dagens samfund

Bæredygtighed og grøn omstilling har stor betydning i dagens samfund. Med stigende bevidsthed om klimaforandringer, ressourceknaphed og miljømæssige udfordringer er der et presserende behov for at handle og finde løsninger, der kan sikre en bæredygtig fremtid.

Grøn omstilling er en vigtig del af bæredygtighedsagendaen. Det handler om at skifte fra ressourceintensive og skadelige praksisser til mere miljøvenlige og bæredygtige løsninger. Det kan omfatte overgangen til vedvarende energikilder, reduktion af CO2-udledninger, effektiv ressourceanvendelse, cirkulær økonomi og meget mere. Grøn omstilling er afgørende for at mindske vores påvirkning af klimaet og bevare naturressourcerne til kommende generationer.

Virksomheder, regeringer og enkeltpersoner spiller alle en vigtig rolle i at fremme bæredygtighed og drive grøn omstilling. Det kræver samarbejde, innovative løsninger og vedvarende engagement fra alle aktører i samfundet.

Hvad er Bæredygtighed og grøn omstilling?

Bæredygtighed og grøn omstilling er to centrale begreber, der adresserer de udfordringer, vores planet og samfund står over for i dag.

Dét lærer du på Akademiuddannelsen i Bæredygtighed og grøn omstilling

Få kompetencer til at udvikle bæredygtige forretningsmodeller og processer med en akademiuddannelse i Bæredygtighed og grøn omstilling. Uddannelsen fokuserer på grøn omstilling, klimaberegninger, ESG-rapportering og bæredygtige værdikæder.
 

Hvorfor skal du vælge en uddannelse i Bæredygtighed og grøn omstilling?

Der er flere gode grunde til at vælge en uddannelse i bæredygtighed og grøn omstilling. Her er nogle af dem:

 • Bæredygtighed er blevet en vigtig faktor i mange industrier og organisationer og der stilles stadig større og større krav. Der er stigende efterspørgsel efter fagfolk med ekspertise inden for bæredygtig ledelse, miljøteknologi, grøn energi, cirkulær økonomi, m.m. 
 • Verden bevæger sig mod en mere bæredygtig fremtid, og virksomheder og organisationer har brug for medarbejdere, der kan håndtere og navigere i denne overgang. 
 • En uddannelse inden for bæredygtighed og grøn omstilling giver dig ikke kun faglige kompetencer, men også muligheden for personlig udvikling. Du vil blive udfordret til at tænke kreativt, finde innovative løsninger og se verden fra forskellige perspektiver. Det kan give dig en dybere forståelse af de globale udfordringer og inspirere dig til at handle for en bedre fremtid.

Samlet set giver uddannelsen i bæredygtighed og grøn omstilling dig en mulighed for få konkret viden og værktøjer til at arbejde professionelt med bæredygtighed og den grønne omstilling på din arbejdsplads. 

Hvem er målgruppen for akademiuddannelsen i Bæredygtighed og grøn omstilling?

Akademiuddannelsen i Bæredygtighed og grøn omstilling er for dig der ønsker mere viden om ESG-rapportering, udarbejdelse af klimaregnskaber, bæredygtig forretningsforståelse, ledelse af bæredygtig udvikling og/eller hvordan grøn omstilling kan foregå i praksis.

Du kan vælge et fag eller flere fag - eller du kan tage en hel akademiuddannelse.

Sådan er uddannelsen opbygget

Uddannelsen består af 3 obligatoriske fag:

Valgfag svarende til 30 ECTS:

 Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt på 10 ECTS.

 Alle uddannelsens fag kan også tages enkeltvis.

Studieordning

Studieording pr. 1. maj 2023

AU i Bæredygtighed og grøn omstilling (PDF)

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er i job, kan du også søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) til rigtigt mange af de uddannelser, du finder på IBA Erhvervsakademi Kolding.

Er du faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på akademiniveau med op til 10.000 kr. om året.

Læs mere om dine muligheder for tilskud til efteruddannelse.

Optagelseskrav

Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget. Relevant erhvervserfaring dokumenteres via CV.

Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Kontakt

 • Gitte Valentin Sørensen
  Gitte Valentin Sørensen
  Uddannelseskoordinator og administrativ leder. Akademi- og diplomuddannelser
 • Charlotte Bøgel Hald
  Charlotte Bøgel Hald
  Uddannelseskoordinator. Akademiuddannelser daghold