Uddannelsen bidrager ikke alene til udvikling af din selvstændighed og dine samarbejdsevner, men også til dine evner til at skabe fornyelse inden for dit fagområde.

Book et karrierermøde

Jobmuligheder

Med en akademiuddannelse i Sundhedspraksis kan du bestride funktioner på specialist- eller mellemlederniveau inden for social- og sundhedsområdet samt på det pædagogiske område.

Du kan samtidig arbejde professionelt og selvstændigt i kontakten med borgerne og den offentlige administration.

Uddannelsen udbydes i samarbejde med UC Syd, Social- og Sundhedsskolen Syd, Fredericia - Vejle - Horsens og Social- og Sundhedsskolen Syd.

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen består af:

 • To obligatoriske fag svarende til 20 ECTS
 • Valgfrie fag svarende til 30 ECTS
 • Afgangsprojekt svarende til 10 ECTS

Fag

Obligatoriske fag – i alt 20 ECTS

Valgfrie fag – vælg 30 ECTS

Afgangsprojekt - 10 ECTS

Bemærk at du også har mulighed for at vælge fag fra andre fagområder. 

Når du har afsluttet 60 ECTS, er du akademiuddannet i Sundhedspraksis. Det svarer til en kort videregående uddannelse.

Indledende kurser

Vil du forbedre dit grundlag for at gennemføre akademiuddannelsen, kan vi anbefale dig at vælge et indledende kursus først. Indledende kurser anbefales særligt, hvis det er længe siden du har studeret eller hvis du vælger et nyt fagområde.

Du finder information om kurserne her

Book et karrierermøde

Studieordning

AU i Sundhedspraksis (PDF)

Tidligere studieordning (januar 2018):

AU i Sundhedspraksis (PDF)

Optagelseskrav

Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget. Relevant erhvervserfaring dokumenteres via CV.

Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Kontaktpersoner

 • Gitte Valentin Sørensen
  Gitte Valentin Sørensen
  Uddannelseskoordinator og administrativ leder. Akademi- og diplomuddannelser
 • Charlotte Bøgel Hald
  Charlotte Bøgel Hald
  Uddannelseskoordinator. Akademiuddannelser daghold
Sådan får Brian tid til job, familie og uddannelse