Akademiuddannelsen i Skatter og Afgifter giver dig indblik i specialiserede emner som:

 • Erhvervsret
 • Erhvervsøkonomi
 • Global økonomi
 • Inddrivelsesret
 • Moms- og afgiftsret
 • Skatteret og toldret

Desuden er et af de obligatoriske fag Kommunikation i praksis, så du lærer at kommunikere hensigtsmæssigt både mundtligt og skriftligt med kunder, samarbejdspartnere og kolleger.

På uddannelsen danner du netværk med studerende fra forskellige andre virksomheder og organisationer, og du får på den måde indblik i andre brancher.

Du er måske selvstændig bogholder, revisor-assistent eller du er ansat i en bank og vil gerne have en bredere forståelse af økonomi.

Det kan også være, at du arbejder i en virksomhed med ansvar for økonomi eller controlling. Du er muligvis ansat i en virksomhed med stor import og eksport, og du har derfor brug for viden om told og afgifter.

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen består af:

 • To obligatoriske fag svarende til 20 ECTS
 • Tre eller flere valgfrie fag svarende til 30 ECTS
 • Et afgangsprojekt svarende til 10 ECTS

Fag

Obligatoriske fag – i alt 20 ECTS:

De valgfrie moduler

Afgangsprojekt – 10 ECTS

Du kan gennemføre uddannelsen på 2 år som deltids-studerende, idet den svarer til en 1-årig fuldtidsuddannelse. Men du kan også vælge at læse fagene over en længere periode.

Studerende, der har gennemført moduler svarende til mindst 40 ECTS-point under det merkantile fagområde, kan anvende betegnelsen Merkonom. Betegnelsen på engelsk er Academy Foundation (AF) Graduate in Business.

Når du har afsluttet 60 ECTS, er du akademiuddannet i skatter og afgifter. Betegnelsen på engelsk er Academy Profession (AP) Degree in Taxes. Det svarer til en kort videregående uddannelse.

Indledende kurser

Vil du forbedre dit grundlag for at gennemføre akademiuddannelsen, kan vi anbefale dig at vælge et indledende kursus først. Indledende kurser anbefales særligt, hvis det er længe siden du har studeret eller hvis du vælger et nyt fagområde.

Du finder information om kurserne her

Book et karrierermøde

Optagelseskrav

Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget. Relevant erhvervserfaring dokumenteres via CV.

Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Kontakt

 • Lene Albæk Jensen
  Lene Albæk Jensen
  Uddannelseskoordinator. Akademiuddannelser & aftenhold
Book et karrierermøde