Tag et webinar

Jobmuligheder

Med en AU i Salg og markedsføring bliver du godt rustet til en bred vifte af stillinger i både offentlige og private virksom-heder. Du vil også kunne bruge dine salgs- og marketingkompetencer i et selvstændigt erhverv, samt i såvel nationale som internationale arbejds-opgaver.

Eksempler på jobmuligheder kan være medierådgiver, marketingkoordinator, webredaktør eller key account manager.

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen består af:

 • Tre obligatoriske fag svarende til 30 ECTS
 • To eller flere valgfrie fag svarende til 20 ECTS
 • Et afgangsprojekt svarende til 10 ECTS

Fag

Obligatoriske fag – i alt 30 ECTS:

De valgfrie moduler - i alt 20 ECTS:

Afgangsprojekt – 10 ECTS

Du kan vælge op til tre valgfag (15 ECTS) fra andre uddannelser - se oversigten her >>

Når du har afsluttet 40 ECTS kan du kalde dig merkonom. Når du har afsluttet 60 ECTS, er du akademiuddannet i salg og markedsføring. Det svarer til en kort videregående uddannelse.

Indledende kurser

Vil du forbedre dit grundlag for at gennemføre akademiuddannelsen, kan vi anbefale dig at vælge et indledende kursus først. Indledende kurser anbefales særligt, hvis det er længe siden du har studeret eller hvis du vælger et nyt fagområde.

Du finder information om kurserne her

Sådan får Brian tid til job, familie og uddannelse

Optagelseskrav

Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget. Relevant erhvervserfaring dokumenteres via CV.

Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Kontaktpersoner

 • Gitte Valentin Sørensen
  Gitte Valentin Sørensen
  Uddannelseskoordinator og administrativ leder. Akademi- og diplomuddannelser
 • Charlotte Bøgel Hald
  Charlotte Bøgel Hald
  Uddannelseskoordinator. Akademiuddannelser daghold
 • Jane Boysen Damgaard
  Jane Boysen Damgaard
  Uddannelseskoordinator. Diplomuddannelser og Akademiuddannelser
Lykke Schultz
- Underviserne er meget dygtige, og har gode kompetencer inden for branchen. Det er tydeligt, at de er praktikere og ikke teoretikere. For mig er det alfa og omega.
Lykke Schultz
Projektleder, ISOfilm
Tag et webinar