Logoer af samarbejdspartnere

Vi er stolte af samarbejdspartnerne på vores mange uddannelser. Samarbejdet sikrer os altid den nyeste viden på området.

Morgendagens Salg

B2B-virksomheder på det danske marked har et stort uudnyttet vækstpotentiale. Det potentiale er noget, som salgsafdelingerne i virksomhederne kan være med til at forløse ved blot at arbejde mere professionelt og strategisk med salg. 

Det konkluderede man ud fra forskningsprojektet “Morgendagens Salg”, som Mogens Bjerre fra CBS (Copenhagen Business School) og Customer Agency står bag i samarbejde med DI Handel og Business Danmark, der organiserer salgs- og marketingansatte.

Ud fra forskningen har man udpeget syv salgsudfordringer, som mange salgsafdelinger støder på i arbejdet med salg. Som en hjælp til at løse disse salgsudfordringer, kan salgsafdelinger gøre klogt i at bruge de syv salgsdyder, som er forskningens svar på succesfuldt salgsarbejde. Disse syv salgsdyder er arbejdet ind i IBAs salgsuddannelse. 

Du kan læs mere om ”Morgendagens Salg” og de syv salgsdyder her >>

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i salg består af:

 • Tre obligatoriske fag svarende til 30 ECTS
 • Valgfrie fag svarende til 20 ECTS
 • Et afgangsprojekt svarende til 10 ECTS

Fag

Obligatoriske fag – i alt 30 ECTS:

Valgfrie fag – vælg 20 ECTS:

 

Afgangsprojekt – 10 ECTS

Bemærk at du kan vælge frit mellem fagene inden for det merkantile fagområde, samt at de som minimum skal udgøre 15 ECTS point af dine valgfrie fag. Du har desuden mulighed for at vælge fag fra andre fagområder, dog højst 15 ECTS.

Valgfagene afhænger udelukkende af dit valgte fokusområde på uddannelsen. For eksempel kan valgfag inden for fagområdet ledelse være interessante for kommunikationsmedarbejderen.

Når du har afsluttet 40 ECTS, kan du kalde dig merkonom. Når du har afsluttet 60 ECTS, er du akademiuddannet i Kommunikation og formidling. Det svarer til en kort videregående uddannelse.

Indledende kurser

Vil du forbedre dit grundlag for at gennemføre akademiuddannelsen, kan vi anbefale dig at vælge et indledende kursus først. Indledende kurser anbefales særligt, hvis det er længe siden du har studeret eller hvis du vælger et nyt fagområde.

Du finder information om kurserne her

Diplomuddannelse i salg

Bliv klar til at løfte komplekse opgaver inden for salg og marketing på internationalt niveau. Læs Diplomuddannelse i Salg. Se mere her.

Optagelseskrav

Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget. Relevant erhvervserfaring dokumenteres via CV.

Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Kontakt

 • Charlotte Bøgel Hald
  Charlotte Bøgel Hald
  Uddannelseskoordinator. Akademiuddannelser daghold
 • Lene Albæk Jensen
  Lene Albæk Jensen
  Uddannelseskoordinator. Akademiuddannelser & aftenhold
 • Jane Boysen Damgaard
  Jane Boysen Damgaard
  Uddannelseskoordinator. Diplomuddannelser og Akademiuddannelser
 • Isabel Garde-Hansen
  Isabel Garde-Hansen
  Uddannelseskoordinator
 • Gitte Valentin Sørensen
  Gitte Valentin Sørensen
  Uddannelseskoordinator og administrativ leder. Akademi- og diplomuddannelser
Sådan får Brian tid til job, familie og uddannelse