Uddannelsen er praktisk, og du kommer til at arbejde med drift af forretningen, konceptstyring og salg, samt kommunikation og ledelse. Du får konkrete værktøjer til driftsoptimering og udvikler din ledelsesstil.

Jobmuligheder

Med en Akademiuddannelse i Retail bliver du godt rustet til en bred vifte af stillinger inden for detailbranchen og du vil også kunne bruge dine nye kompetencer i et selvstændigt foretagende.

Eksempler på jobmuligheder kan være retail-manager, områdeansvarlig, butiksleder eller salgschef.

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen består af:

 • To obligatoriske fag svarende til 20 ECTS
 • Valgfrie fag svarende til 30 ECTS
 • Et afgangsprojekt svarende til 10 ECTS

Fag

Obligatoriske fag – i alt 20 ECTS:

Valgfrie fag – vælg 30 ECTS:

Afgangsprojekt – 10 ECTS

Bemærk at du kan vælge frit mellem fagene inden for det merkantile fagområde, samt at de som minimum skal udgøre 20 ECTS point af dine valgfrie fag. Du har desuden mulighed for at vælge fag fra andre fagområder, dog højst 10 ECTS. Valgfagene afhænger udelukkende af dit valgte fokusområde på uddannelsen.

Når du har afsluttet 40 ECTS kan du kalde dig merkonom. Når du har afsluttet 60 ECTS, er du akademiuddannet i Retail. Det svarer til en kort videregående uddannelse.

Indledende kurser

Vil du forbedre dit grundlag for at gennemføre akademiuddannelsen, kan vi anbefale dig at vælge et indledende kursus først. Indledende kurser anbefales særligt, hvis det er længe siden du har studeret eller hvis du vælger et nyt fagområde.

Du finder information om kurserne her

Studieordning

AU i Retail (PDF)

Optagelseskrav

Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget.

Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Kontaktpersoner

 • Gitte Valentin Sørensen
  Gitte Valentin Sørensen
  Uddannelseskoordinator og administrativ leder. Akademi- og diplomuddannelser
 • Marianne Rasmussen
  Marianne Rasmussen
  Uddannelseskoordinator. Akademiuddannelser aftenhold